logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Werset na dziś.

1 List do Koryntian 1:10

"Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem."

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

ŻYCIE JEZUSA

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 

Kochani Uczniowie Szkółki Niedzielnej
Drodzy Rodzice

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w kościelnym konkursie biblijnym: Osoba Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka. Wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy biblijnej lepiej poznacie i osobiście doświadczycie obecności Pana Jezusa w swoim życiu. W tym roku obowiązującym materiałem będą następujące fragmenty biblijnych ksiąg według tekstu przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie: Ps 22, 97 i 110, Iz 42:1-9, 53:1-12, 61:1-2, Mk 1-16, J 1-21 oraz

  • na poziomie szkoły podstawowej – Dz 1:1-11, 26:12-19, Flp 2,5-11,
  • na poziomie szkoły gimnazjalnej – 1 Kor 15:1-8, Hbr 1:1-14, 4:14-5:10, 9:24-28,
  • na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – Kol 1:12-20, Ap 19,11-16, 22:1-21.

Każdy uczestnik konkursu, niezależnie od wyniku zostanie wyróżniony pamiątkowym dyplomem i nagrodą o wartości 25 PLN. Uczestnicy konkursu, którzy w I etapie zdobędą co najmniej 1/3 punktów z testu zostaną uhonorowani ufundowaną przez Zbór jednodniową wycieczką planowaną na 31 maja 2014 roku. Uczestnicy Konkursu z najwyższym wynikiem na każdym etapie edukacyjnym zostaną dodatkowo wyróżnieni nagrodą rzeczową o wartości 50 PLN.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, objętej nauczaniem w zborowym Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które nabyły umiejętność pisania i czytania tekstu ze zrozumieniem, zatem od 3 klasy SP. W ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczestników konkursu organizowane będą od 2 października 2013 roku w każdą środę o godzinie 1800 dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursu. Udział dziecka w konkursie należy potwierdzić do 13 października br. u brata Krzysztofa Ferdynanda osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

Test próbny odbędzie się 15 grudnia br. w zborowej kawiarence w godzinach 1045 – 1145. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń 18 grudnia br. I etap zborowy odbędzie się w sobotę, 11 stycznia 2014 roku o godzinie 1100. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 8 stycznia 2014r. Lista osób, które zakwalifikowały się do centralnego etapu zostanie podana do wiadomości do 4 lutego 2014r. Osoby te wezmą udział w II etapie konkursu w Warszawie, w dniu 8 marca 2014r., o godzinie 1100.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do brata Krzysztofa Ferdynanda.

Komisja Konkursu w składzie:
Czesław Ferdynand, Krzysztof Ferdynand, Żaneta Ferdynand
Dorota Nakonowska i Józef Pająk

 

Tarnowskie Góry, dnia 20 września 2013 roku.

Werset na dziś.

1 List do Koryntian 1:10

"Proszę więc was, bracia, przez imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było wśród was rozłamów, ale abyście byli zespoleni jednakowym umysłem i jednakowym zdaniem."

Kalendarz wydarzeń

N maj 27, 09:30 -
Nabożeństwo niedzielne
Pn maj 28, 18:00 - 19:30
Modlitwa
Śr maj 30, 18:00 - 20:00
Nabożeństwo środowe
Cz maj 31
Piknik zborowy
Pt czerwiec 1
Ślub Jakub & Liliana

Nowa strona KZTG.pl

Serdecznie witamy na nowej stronie Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz mając na uwadze poprawę funkcjonalności serwisu, przygotowaliśmy nową szatę graficzną "KZTG.pl".

Strona cały czas jest rozwijana wobec tego mogą pojawić się drobne niedogodności, za które przepraszamy. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres darek@kztg.pl.

Zespół KZTG.pl

Ostatnio dodane

Kalendarz wydarzeń

N maj 27, 09:30 -
Nabożeństwo niedzielne
Pn maj 28, 18:00 - 19:30
Modlitwa
Śr maj 30, 18:00 - 20:00
Nabożeństwo środowe
Cz maj 31
Piknik zborowy
Pt czerwiec 1
Ślub Jakub & Liliana

Nowa strona KZTG.pl

Serdecznie witamy na nowej stronie Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych użytkowników oraz mając na uwadze poprawę funkcjonalności serwisu, przygotowaliśmy nową szatę graficzną "KZTG.pl".

Strona cały czas jest rozwijana wobec tego mogą pojawić się drobne niedogodności, za które przepraszamy. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres darek@kztg.pl.

Zespół KZTG.pl

Ostatnio dodane