Drodzy Bracia i Siostry!

Do rozpoczęci misji zostało już tylko kilka dni!

Trwajmy dalej w modlitwach i postach wołając do Boga o zbawienie tego miasta....

 

 

Drodzy Bracia i Siostry!

Do rozpoczęci misji zostało już tylko kilka dni!

Trwajmy dalej w modlitwach i postach wołając do Boga o zbawienie tego miasta.

Bóg jest bogiem miłosiernym i może da się ubłagać by otworzył drzwi ludzkich serc tak by mogli w prostocie serca przyjąć Słowa Ewangelii ku zbawieniu, a nie potępieniu.

Efez. 6:18-19

"W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania ewangelii."

2 Tes. 1:11-12
"W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa."

"Boże zmiłuj się nad tym ludem, który idzie na zatracenie tak byśmy mogli zawrócić ich na ścieżkę prawdy, by poznali Ciebie Jedynego Prawdziwego Boga i Twojego Syna, którego posłałeś za ich i nasze grzechy"

Z Bożym błogosławieństwem

Darek