BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
ABSOLWENTÓW 
SZKOŁY NIEDZIELNEJ
5 kwietnia 2015 roku

...Bądźcie wszyscy jednomyślni..., braterscy...;
...błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście,
abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
I List Piotra 3,8.9b

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ABSOLWENTÓW
SZKOŁY NIEDZIELNEJ

...Bądźcie wszyscy jednomyślni..., braterscy...;
...błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście,
abyście odziedziczyli błogosławieństwo.
I List Piotra 3,8.9b

W niedzielę 5 kwietnia 2015 roku będziemy mieli przywilej modlić się i błogosławić
tegoroczne Absolwentki Szkoły Niedzielnej i maturzystki:
Karolinę Nowak i Liliannę Sławańską.