19 stycznia 2008r. - Konferencja - "CZŁOWIEK POŚWIĘCONY PANU"


"Zrobisz tez diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak
na pieczęci napis: Poświęcony Panu." (2 Mojż. 28:36)

 

Spotkanie klubiku "Sięgaj wysoko"


Zapraszamy do zobaczenia relacji fotograficznej z spotkań klubiku "Sięgaj wysoko".


21.01 do 25.01 2008 - Zimowisko klubiku "Niezapominajka"
 

W dniach od 21 do 25 stycznia odbyło się zimowisko klubiku "Niezapominajka".

zimowisko
Zimowisko 2008 "Boży wojownik"

Tegoroczne zimowisko było wspaniałym czasem, spędzonym nie tylko na zabawie, ale i na nauce. Program, który realizowaliśmy na zajęciach nosił tytuł "Boży wojownik" [*]. Głównym przesłaniem było, abyśmy zawsze stali po Bożej stronie, odziani w Bożą zbroję i zwyciężali nad złem w Bożym imieniu, mimo trudnych czasów, w których żyjemy. Każdego dnia, dzieci śpiewały pieśni dla Bożej chwały, słuchały opowieści biblijnych, uczyły się wersetów z Biblii na pamięć, wypełniały zeszyty ćwiczeń, tworzyły z kartonów swoje własne zbroje oraz brały udział w wielu grach ruchowych. Zimowisko zakończyliśmy wesołym szaleństwem na lodowisku.

Chcecie wiedzieć jak było? No to zaczynamy!

DZIEŃ 1 : Poznaj swojego wroga!

 "Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże." Ef. 6,13-17

Czego się nauczyliśmy?

 Szatan jest naszym wrogiem, zwodzicielem. Możesz jednak odeprzeć szatana i jego kłamstwa posługując się przyłbicą zabawienia. Czy posiadasz przyłbicę zbawienia? Jeśli nie, koniecznie załóż ją dzisiaj! Przyjmij Pana Jezusa do swojego serca jako Zbawiciela i zostań dzieckiem Bożym - wtedy codziennie przyłbica zbawienia będzie cię ochraniać przed kłamstwami szatana i przypominać, że jesteś zbawiony. Dzieło Pana Jezusa na krzyżu pokonało szatana i jego kłamstwa! Najlepszym sposobem, aby nie dopuszczać do siebie złych myśli, kłamstw szatana, jest myśleć tak jak Chrystus. Dlatego, aby nie dać się zwieść codziennie czytaj i studiuj prawdy Biblii, ucz się wersetów na pamięć i podążaj śladami Jezusa, a kiedy przyjdą trudne chwile, pomyśl o czterech słowach: zatrzymaj się, módl się, uwielbiaj i idź dalej.

  • Zatrzymaj się - pomyśl, że jesteś dzieckiem Bożym i Bóg jest silniejszy niż szatan.
  • Módl się i dziękuj Bogu za przyłbicę zbawienia, proś Go o pomoc, aby uchronić twoje myśli przed kłamstwami szatana.
  • Uwielbiaj Boga za Jego zwycięstwo nad szatanem.
  • Idź dalej, idź i żyj, wiedząc, że masz zwycięstwo w Chrystusie!

Złoty werset biblijny - Efezjan 6,11

"Przywdziejcie całą zbroję Bożą,
abyście mogli ostać się
przed zasadzkami diabelskimi."

Co robiliśmy?

Uczyliśmy się śpiewać pieśni uwielbienia i zwycięstwa..
Z wielkim zainteresowaniem i ci mali i ci duzi wysłuchali historii biblijnej - historii buntu szatana, upadku ludzi i zwycięstwa Chrystusa, a później nauczyliśmy się złotego wersetu do dzisiejszej lekcji biblijnej.

powiększ powiększ powiększ

Pilnie wypełnialiśmy nasze zeszyty ćwiczeń.

powiększ powiększ powiększ

W czasie zajęć plastycznych powstały wspaniałe przyłbice :)

powiększ powiększ powiększ

Na koniec wesoło biegaliśmy i graliśmy.

DZIEŃ 2 : Poznaj swojego Zbawiciela!

Czego się nauczyliśmy?

Każdy człowiek bez względu na wiek, płeć, rasę, wygląd zewnętrzny czy posiadany majątek, aby mieć życie wieczne musi uwierzyć w Pana Jezusa i przyjąć Go do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Gdy Jezus w nas zamieszkuje staje się naszym pokojem i możemy stanąć w bitwie przeciwko wrogowi szatanowi, który zsyła na nas zniechęcenie i zmartwienie. Jako dzieci Boże stajemy się wojownikami w Bożej armii. Niezbędną częścią naszego ekwipunku są buty ewangelii pokoju - musimy zawsze być gotowi, by mówić innym ludziom o Panu Jezusie i jego dziele na krzyżu, by i oni mogli dostąpić tego wspaniałego pokoju. Każda okazja jest dobra, by mówić innym o Chrystusie - podobnie jak Filip, który niezależnie od tego gdzie się znajdował, był gotowy świadczyć innym o Panu (Dz. Ap. 8,26-40). Filip stał stanowczo w butach ewangelii pokoju i nie zniechęcał się. Na głos Boga, Filip po prostu "wstał i poszedł".

Złoty werset biblijny - Ew. Jana 3,36

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny,
kto zaś nie słucha Syna,nie ujrzy żywota,
lecz gniew Boży ciąży na nim"

Co robiliśmy?

Tak, jak każdego poranka, przywitaliśmy Pana Jezusa modlitwą i śpiewem.
Później, poznaliśmy historię Filipa oraz nauczyliśmy się na pamięć wersetu z Biblii

powiększ powiększ powiększ

Wykonanie ćwiczeń w naszych zeszytach oraz zrobienie butów ewangelii pokoju okazało się bardzo trudnym i pracochłonnym zadaniem! Po tej ciężkiej pracy odpoczywaliśmy bawiąc się wesoło.

powiększ powiększ powiększ

DZIEŃ 3 : Poznaj swoją ochronę!

Czego się nauczyliśmy?

Każde Boże dziecko codziennie powinno posługiwać się pancerzem sprawiedliwości i mieczem Ducha, by mieć moc do prowadzenia zwycięskiego życia dla Pana Jezusa. Pancerz sprawiedliwości zakładamy, aby ochronić nasze serca przed atakami szatana, który chce spowodować wątpliwości odnośnie naszego zbawienia, prawdziwości Biblii i Bożych obietnic. Pancerz przypomina nam zwycięstwo Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią, mamy pewność, że Bóg patrzy na nas poprzez sprawiedliwość Chrystusa. Natomiast miecz Ducha, czyli Słowo Boże pokazuje nam, jak żyć dla Pana. Każdy wiersz Biblii, który wprowadzamy w czyn to nasza broń, której Bóg użyje w atakowaniu i pokonaniu szatana. Im więcej używamy naszego miecza - Słowa Bożego, tym skuteczniej działa ono w naszym życiu!

Złoty werset biblijny - Psalm 119,11:

"W sercu moim przechowuję słowo twoje,
abym nie zgrzeszył przeciwko tobie."


Co robiliśmy?

Radosny nasz śpiew wypełniał salę już od godziny 10.
Poznawaliśmy kolejne elementy Bożej zbroi - pancerz sprawiedliwości i miecz Ducha.
Historia Jozjasza, który został królem Judei w wieku 8 lat bardzo nas zaciekawiła.
Król ten, mimo swego młodego wieku wiernie służył Panu i czynił to, co dobre w Jego oczach.

powiększ powiększ powiększ


Bardzo szybko nauczyliśmy się biblijnego wersetu.

powiększ powiększ powiększ

Po posiłku dla naszego ducha, było także coś dla naszego brzucha :)

Pilnie wykonaliśmy ćwiczenia w naszych zeszytach.
powiększ powiększ powiększ

powiększ powiększ powiększ
A tak powstawały nasze pancerze!
powiększ powiększ powiększ

powiększ powiększ powiększ

powiększ powiększ powiększ
 
 Końcowa sałatka owocowa :)
powiększ powiększ  
 
DZIEŃ 4 : Poznaj swoją moc!

Czego się nauczyliśmy?

Bóg daje nam tarczę wiary, aby ochronić nas przed ognistymi strzałami szatana, czyli różnymi pokusami do grzechu. Używamy naszej tarczy wiary, gdy trzymamy ją wysoko i pokładamy zaufanie w Bogu, który daje nam zwycięstwo, gdy szatan atakuje i chce nas pokonać. Pas prawdy spina razem wszystkie części duchowego uzbrojenia. Szatan jest ojcem kłamstwa, chce abyśmy wierzyli w jego kłamstwa i cieszy się, kiedy my choć trochę skłamiemy. Tylko Jezus jest prawdą i tylko On pomaga mówić prawdę. Nasz pas zakładamy, gdy słuchamy, czytamy i uczymy się Słowa Bożego, używamy go, gdy mówimy i postępujemy według prawdy Słowa Bożego.

Używaj swego uzbrojenia codziennie!

Kiedy przyjdą kłopoty, kiedy masz ochotę poddać się, to:
  • Powiedz sobie: ja nie mogę, ale Bóg może!
  • Powiedz szatanowi NIE.
  • Powiedz Bogu TAK
  • Dziękuj Bogu za zwycięstwo!

Złoty werset biblijny - 1 Koryntian 15,57

"Ale Bogu niech będą dzięki,
który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa"

Co robiliśmy?

Od samego rana nie szczędziliśmy naszych sił, by uwielbić Pana Jezusa.
powiększ powiększ powiększ  

Trenowaliśmy naszą pamięć i uczyliśmy się używać naszych mieczy Słowa Bożego poprzez naukę wersetu.
Poznaliśmy wygląd tarczy i pasa żołnierza rzymskiego z czasów biblijnych oraz zobaczyliśmy krótki teatrzyk, pokazujący nam jak w naszym codziennym życiu możemy używać tych elementów zbroi.
powiększ powiększ powiększ  

Usłyszeliśmy historię Jehoszafata, który nie zląkł się wroga, ale zaufał Panu. Cały lud pościł i modlił się, a Jehoszafat przed żołnierzami ustawił śpiewaków, którzy wysławiali Pana. Bóg sam walczył za lud, dał wspaniałe zwycięstwo!
powiększ powiększ powiększ powiększ

A oto nasze tarcze :)
 
Później bawiliśmy się aż do końca zajęć.
 
DZIEŃ 5 : Poznaj źródło twej mocy!
 
Czego się nauczyliśmy?

Jesteśmy żołnierzami w Bożej armii i musimy zawsze pozostawać w kontakcie ze swoim Dowódcą - Panem Jezusem. Modlitwa jest właśnie tym sposobem, który pozwala nam kontaktować się z Dowódcą. On jest źródłem naszej mocy, On pomaga założyć i korzystać z naszej zbroi, aby zwyciężać w walce z naszym wrogiem. Kiedy będziemy się modlić każdego dnia, dziękując Panu za Jego duchową zbroję, prosząc Go o moc do jej używania i zwyciężania, wróg nie będzie miał żadnych szans! Czy przyjąłeś już Pana Jezusa do swojego serca jako Zbawiciela i masz całą zbroję Bożą? Czy posiadasz przyłbicę zbawienia, która będzie ochraniać twoje myśli przed kłamstwami szatana? Czy założyłeś na swoje nogi buty ewangelii pokoju? Wiedz, że to właśnie one dają ci pokój, kiedy szatan atakuje, to właśnie dzięki nim możesz z odwagą mówić innym o Panu Jezusie. Czy na twej piersi lśni pancerz sprawiedliwości? Ochrania on twoje serce i przypomina ci, że twoje grzechy są przebaczone, że Pan Jezus okrył cię swoją sprawiedliwością. Czy trzymasz w swej dłoni miecz Ducha - czy słuchasz, czy czytasz i czy uczysz się fragmentów Słowa Bożego? Czy każdego dnia używasz swej tarczy wiary i gasisz nią wszystkie ogniste pociski złego? Czy twoje biodra są mocno opasane pasem prawdy? Pamiętaj, że tylko Jezus jest prawdą i tylko dzięki Niemu możesz chodzić w prawdzie. Jako dzieci Boże potrzebujemy być czujni i gotowi, nigdy nie wiadomo kiedy i w jaki sposób wróg zaatakuje. Jeśli jednak będziemy przyodziani w całą zbroję, którą daje nam Bóg, nie damy się zaskoczyć i zawsze będziemy zwyciężać w Jego imieniu!

Złoty werset biblijny - Efezjan 6,10:

"Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego."

Co robiliśmy?

Od samego rana ogłaszaliśmy Boże zwycięstwo śpiewając na Bożą chwałę.
Poznaliśmy biblijną historię Piotra, który mimo więzów zachował wiarę i ufał Bogu, nawet w więzieniu wysławiał Jego imię. Bóg okazał się wierny i przy pomocy swego anioła, wyprowadził Piotra z więzienia na wolność. Cóż za niesamowita opowieść!
Wykonaliśmy ostatni element naszej zbroi - miecz.

powiększ powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ    

A oto my w pełnym uzbrojeniu!
powiększ powiększ powiększ powiększ

Najpiękniejsze zbroje:
powiększ powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ powiększ

Na koniec wzięliśmy udział w bitwie i sami przekonaliśmy się, że z Bożą armią wróg nie ma szans!
Całość zimowiska zakończyliśmy na lodowisku. To był wspaniały czas!

Dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Jezu za ten dobry i błogosławiony czas zimowiska, za nowe przyjaźnie i to czego mogliśmy nauczyć się, dziękujemy że zaszczyciłeś nas i ubogacałeś swoją obecnością!

Wszystkie dzieci zachęcamy do brania udziału w podobnych zajęciach w Klubiku Niezapominajka. Pierwsze spotkanie już w sobotę 9-tego lutego.
Serdecznie zapraszamy, dołącz do nas!
 
01.05.2008r. - 04.05.2008 r.

Majowy wyjazd do Białki Tatrzańskiej

Tematem wyjazdu było hasło:
"DOTYKAJĄC NIEBA"
 
26.05.2008r.

Koncert Ewangelizacyjny

"DOTYKAJĄC NIEBA"

Koncert odbył się w GCR Repty.
Podczas koncertu śpiewaliśmy pieśni i składaliśmy świadectwa Bożego działania w naszym życiu.
 
2008.08.31

Ewangelizacja młodzieżowa
 
Niedzielnego popołudnia, tj. 31.08.2008 r., młodzież naszego zboru wraz z braćmi i siostrami podjęła się zwiastowania Ewangelii przy darmowym kakao.
Był to wspaniały czas Bożego działania dla ludzi z naszego miasta. Wielu młodych i starszych ludzi chętnie rozmawiało i słuchało pieśni przy kakao. Najcenniejsza dla nas jest możliwość dzielenia się tym, czym Bóg obdarowuje nas codziennie. Nie chodzi tu oczywiście o kakao, ale o coś więcej - o dar zbawienia i radość z niego płynącą. Jezus powiedział "darmo wzięliście, darmo dawajcie". Mamy nie tylko dzielić się rzeczami materialnymi, ale przede wszystkim tym, co dla człowieka jest najcenniejsze - miłością Jezusa. Niech Boża łaska czuwa nad Tobą, drogi Czytelniku i zachęca Ciebie do dzielenia się tym, co najcenniejsze.


30 sierpnia i 6 września 2008


Dnia 30 sierpnia 2008 r. odbyło się spotkanie dla wszystkich dzieci na Czarnej Hucie.
Bóg nam pobłogosławił słoneczną pogodą, mimo że w oddali były cały czas czarne chmury. Było dużo zabawy, radości, balonów, ale był też czas, aby posłuchać historii o Noe, o jego rodzinie, jak zostali uratowani przez Boga. Spotkanie rozpoczął klaun "Szczotka", a zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

Dnia 6 września 2008 r. odbyło się również spotkanie dla wszystkich dzieci na Osadzie Jana.
Na plac zabaw przybył klaun "Szczotka" ze swoim przedstawieniem i balonami. Było dużo uśmiechu, śpiewu, zabawy. Dzieci słuchały historii o Noe i o Bożym działaniu w Jego życiu. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.
Zakończyliśmy koncertem pieśni w wykonaniu młodzieży.

Klub zmienił nazwę na "Sięgaj wysoko".
Czarna Huta 30 sierpnia 2008r     ( niżej zdjęcia z Osady Jana )


Osada Jana 6 września 2008r
 
21 listopada 2008r. - "Koncert The Way Out"

W piątek 21 listopada o g. 19:00 w GCR Repty odbył się koncert zespołu "The Way Out". Zapraszamy do galerii zdjęć.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com