Harmonogram czytania Biblii na cały rok.

Wersje do druku:

1. Wersja 2 na A4: pobierz

2. Wersja 4 na A4: pobierz 

3. Kalendarzyk czytania Bibli - kwartał 1: pobierz

4. Kalendarzyk czytania Bibli - kwartał 2: pobierz