"Wiara"


 
Jezus kiedyś powiedział:
"Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" [Łuk. 18:8b]
To radość jest iść przez życie z głową podniesiona do góry, ufając Bogu, że będzie nas prowadził i prostował nasze ścieżki, ale nie zawsze tak jest.   
Ktoś kiedyś powiedział "tylko martwe ryby płyną z prądem". Rodzi się tutaj pytanie w jakim miejscu znajduje się każdy z nas? Czy jesteśmy jak martwe ryby które nie mogą już nic zrobić? Czy raczej ludźmi, którzy walczą i mimo wielu trudności zachowują wiarę?
Bóg nie spóźnia się ze swoimi odpowiedziami, zna właściwy czas, to tylko nasza niewiara jest przeszkodą w Jego działaniu.
Wiele trudności spotyka nas w życiu, czasem ciężko znaleźć nam odpowiednią drogę i rozwiązanie, lecz myślę, że najlepszą metodą na pokonanie tego wszystkiego jest po prostu zaufać Bogu, wierzyć, nie poddawać się i iść do przodu.
 
"Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki." [2 Kron. 15:7]