ODDYCHAĆ TOBĄ CHCĘ            G C

TY ŻYJESZ W DUSZY MEJ          G C

OBECNOŚĆ ŚWIĘTA                    G D e

WE MNIE SAM BÓG                   C D


TYŚ MÓJ CODZIENNY CHLEB      G C

SPOŻYWAĆ CIEBIE CHCĘ               G C

TWE SŁOWO ŚWIĘTE                     G D e

KARMI DZIŚ MNIE                           C D

 

A JA TAK PRAGNĘ CIEBIE                  G D e C D

BO WIEM –BEZ CIEBIE ZGINĘ           G D e C D