Metaliczny jigsaw puzzle z renderowanie - 3d golden kawa?ek outstending stock photography

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy Zborem Zielonoświątkowym czyli społecznością chrześcijańską o charakterze charyzmatycznym.

Głosimy pełną Ewangelię i wyznajemy, że Pismo Święte jest podstawową normą naszej wiary i przewodnikiem do życia zgodnego z wolą Bożą.

Wierzymy że Zbór jest częścią Kościoła, którego głową i najwyższą władzą jest Jezus Chrystus.

Członkiem Zboru zgodnie z Pismem Świętym może zostać każdy, kto szczerze nawróci się do Boga, pokutuje ze swoich grzechów i wyzna je w modlitwie Panu Jezusowi przyjmując wiarą odpuszczenie grzechów przez krew Jezusa Chrystusa.

Człowiek nawrócony odwraca się od grzechu pozbywa się wszystkich nałogów i prowadzi życie uświęcone.

Zostaje on włączony do Kościoła Jezusa Chrystusa przez akt przyjęcia chrztu wiary (przez zanurzenie w wodzie, na wzór pierwszych chrześcijan), wyznając Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela deklarując służyć Mu do końca życia.