17.12.2011 - Koncert "Błogosławieństwo i dziękczynienie"


Koncert był podziękowaniem Bogu za nowe miejsce spotkań naszego zboru a szczególnie stał się formą wyrażenia wdzięczności Bogu za wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób wspierali budowę nowego obiektu swoją pomocą i życzliwością. Zaproszeni zostali wszyscy, którzy w trakcie budowy związani byli pomocą, pracą, produkcją lub dostawami materiałów, przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz sprawami formalnymi związanymi z oddaniem obiektu do użytkowania. Obecni mieli okazję nie tylko zapoznać się z tym co Bóg uczynił w postaci nowego obiektu zboru ale też, być może pierwszy raz usłyszeć i zobaczyć jak w naszym zborze dziękujemy Bogu. W pierwszej części usłyszeliśmy kilka wspaniale wykonanych utworów, których głównym przesłaniem było błogosławieństwo i dziękczynienie. Następnie wyświetlona została krótka prezentacja przedstawiająca obrazy przemiany budynku, którą można byłoby porównać z przemianą poczwarki w motyla. Po prezentacji nastąpiła część słowna "dziękczynno - gratulacyjna" poprowadzona przez Starszego Zboru, brata Tomasza Ulfika. Brat Tomasz przywitał wszystkich i przeczytał list otrzymany od brata Michała Hydzika - aktualnie pełniącego funkcję Prezbitera Okręgowego. Potem zabrał głos w imieniu Burmistrza przekazując nam słowa uznania przedstawiciel Urzędu Miasta. Następnie pozdrowienia i gratulacje w imieniu Naczelnej Rady Kościoła i Prezbitera Naczelnego przekazał brat Piotr Nowak pełniący funkcję Zastępcy Prezbitera Naczelnego. W dalszej kolejności krótko podzielili naszą radość bracia z Katowic i Jaworzna. Ze względu na formę uroczystości do minimum ograniczona została ta część, po której mogliśmy zobaczyć wspaniały taniec prezentujący krótką modlitwę Jaabesa wołającą o błogosławieństwo (1 Kronik 4.10) Wspaniały taniec, muzyka i tekst stały się pięknym wprowadzeniem do modlitwy i błogosławieństwa dla naszego zboru. Do modlitwy zostali zaproszeni wszyscy obecni na sali bracia pastorzy z Katowic, Jaworzna, Gliwic, Mysłowic, oraz brat Piotr Nowak z Warszawy a modlitwę poprowadził brat pastor senior Ferdynand Karel z Katowic. Kolejna część koncertu prowadzona już bardziej w formie uwielbienia była zachętą dla obecnych do wzięcia w niej udziału. Hydrofornia, która w czasie trwania budowy nazwana została "Źródełkiem" stała się miejscem gdzie można zaczerpnąć "wody życia". Ciekawy układ pieśni komponował się ze scenografią prezentującą strumień płynący od źródła pod krzyżem. Wszystkiemu towarzyszyło słowo z Obj. 22.17 umieszczone obok krzyża na ścianie " A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! … A kto chce niech darmo weźmie wodę żywota." Po zakończonym koncercie wiele osób wyraziło swój podziw dotyczący zarówno wyglądu budynku, jego wnętrza jak i samego koncertu. Wierzymy, że Bóg to słyszał i przyjął to jako chwałę dla siebie.


21.11.2011 - "KONIEC - Jest pozwolenie na użytkowanie!"

   Wydane z datą 16.11.2011 r. Warto było się modlić, warto było na finiszu dać z siebie wszystko. Efekt to przeprowadzka, która odbędzie się dzisiaj. Wczoraj po raz ostatni mieliśmy nabożeństwo na Osadzie Jana. Teraz do uruchomienia całego sprzętu w nowym miejscu służba techniczna będzie musiała poświęcić sporo czasu. Będziemy musieli jeszcze wytłumić tylną ścianę sali a przynajmniej jej górną połowę bo tam odbijają się dźwięki. Nauczyciele, biblioteka i punkt dystrybucji literatury chrześcijańskiej też muszą się "ulokować" na zaplanowanych miejscach. Nie zmieni to jednak faktu, że w środę 23.11.2011 odbędzie się tam pierwsze nabożeństwo. Ponieważ budowa jest zakończona jest to ostatnia wiadomość z jej przebiegu. Teraz zapraszamy na Andersa 61, do "źródełka" aby tam oddawać Bogu chwałę i wzajemnie się błogosławić.


Misja 2011 - "Można Żyć Inaczej"


  Od 24 do 27 sierpnia (od środy do soboty) 2011r. w Tarnogórskim Parku Miejskim oraz na Placu Wolności odbyło się Zakończenie Wakacji.

FERIE ZIMOWE
   Pragniemy poinformować, że w dniach 24-28 stycznia w domu kultury TCK ul. Sobieskiego organizowane były ferie zimowe dla dzieci pt."WYSPA SKARBÓW"

"Wieczór pieśni i poezji"


Dnia 14 marca 2010r. odbył się wieczór pieśni i poezji przedstawiany przez młodzież i dzieci z naszego zboru.


"Kolorowe zimowisko z klaunami"


 Zapraszamy do galerii zdjęć

Ferie 2007 Ferie 2007 Ferie 2007 Ferie 2007

 19 stycznia 2008r. - Konferencja - "CZŁOWIEK POŚWIĘCONY PANU"


"Zrobisz tez diadem ze szczerego złota i wyryjesz na nim jak
na pieczęci napis: Poświęcony Panu." (2 Mojż. 28:36)

 

Spotkanie klubiku "Sięgaj wysoko"


Zapraszamy do zobaczenia relacji fotograficznej z spotkań klubiku "Sięgaj wysoko".


21.01 do 25.01 2008 - Zimowisko klubiku "Niezapominajka"
 

W dniach od 21 do 25 stycznia odbyło się zimowisko klubiku "Niezapominajka".

zimowisko
Zimowisko 2008 "Boży wojownik"

Tegoroczne zimowisko było wspaniałym czasem, spędzonym nie tylko na zabawie, ale i na nauce. Program, który realizowaliśmy na zajęciach nosił tytuł "Boży wojownik" [*]. Głównym przesłaniem było, abyśmy zawsze stali po Bożej stronie, odziani w Bożą zbroję i zwyciężali nad złem w Bożym imieniu, mimo trudnych czasów, w których żyjemy. Każdego dnia, dzieci śpiewały pieśni dla Bożej chwały, słuchały opowieści biblijnych, uczyły się wersetów z Biblii na pamięć, wypełniały zeszyty ćwiczeń, tworzyły z kartonów swoje własne zbroje oraz brały udział w wielu grach ruchowych. Zimowisko zakończyliśmy wesołym szaleństwem na lodowisku.

Chcecie wiedzieć jak było? No to zaczynamy!

DZIEŃ 1 : Poznaj swojego wroga!

 "Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże." Ef. 6,13-17

Czego się nauczyliśmy?

 Szatan jest naszym wrogiem, zwodzicielem. Możesz jednak odeprzeć szatana i jego kłamstwa posługując się przyłbicą zabawienia. Czy posiadasz przyłbicę zbawienia? Jeśli nie, koniecznie załóż ją dzisiaj! Przyjmij Pana Jezusa do swojego serca jako Zbawiciela i zostań dzieckiem Bożym - wtedy codziennie przyłbica zbawienia będzie cię ochraniać przed kłamstwami szatana i przypominać, że jesteś zbawiony. Dzieło Pana Jezusa na krzyżu pokonało szatana i jego kłamstwa! Najlepszym sposobem, aby nie dopuszczać do siebie złych myśli, kłamstw szatana, jest myśleć tak jak Chrystus. Dlatego, aby nie dać się zwieść codziennie czytaj i studiuj prawdy Biblii, ucz się wersetów na pamięć i podążaj śladami Jezusa, a kiedy przyjdą trudne chwile, pomyśl o czterech słowach: zatrzymaj się, módl się, uwielbiaj i idź dalej.

 • Zatrzymaj się - pomyśl, że jesteś dzieckiem Bożym i Bóg jest silniejszy niż szatan.
 • Módl się i dziękuj Bogu za przyłbicę zbawienia, proś Go o pomoc, aby uchronić twoje myśli przed kłamstwami szatana.
 • Uwielbiaj Boga za Jego zwycięstwo nad szatanem.
 • Idź dalej, idź i żyj, wiedząc, że masz zwycięstwo w Chrystusie!

Złoty werset biblijny - Efezjan 6,11

"Przywdziejcie całą zbroję Bożą,
abyście mogli ostać się
przed zasadzkami diabelskimi."

Co robiliśmy?

Uczyliśmy się śpiewać pieśni uwielbienia i zwycięstwa..
Z wielkim zainteresowaniem i ci mali i ci duzi wysłuchali historii biblijnej - historii buntu szatana, upadku ludzi i zwycięstwa Chrystusa, a później nauczyliśmy się złotego wersetu do dzisiejszej lekcji biblijnej.

powiększ powiększ powiększ

Pilnie wypełnialiśmy nasze zeszyty ćwiczeń.

powiększ powiększ powiększ

W czasie zajęć plastycznych powstały wspaniałe przyłbice :)

powiększ powiększ powiększ

Na koniec wesoło biegaliśmy i graliśmy.

DZIEŃ 2 : Poznaj swojego Zbawiciela!

Czego się nauczyliśmy?

Każdy człowiek bez względu na wiek, płeć, rasę, wygląd zewnętrzny czy posiadany majątek, aby mieć życie wieczne musi uwierzyć w Pana Jezusa i przyjąć Go do swojego serca jako Pana i Zbawiciela. Gdy Jezus w nas zamieszkuje staje się naszym pokojem i możemy stanąć w bitwie przeciwko wrogowi szatanowi, który zsyła na nas zniechęcenie i zmartwienie. Jako dzieci Boże stajemy się wojownikami w Bożej armii. Niezbędną częścią naszego ekwipunku są buty ewangelii pokoju - musimy zawsze być gotowi, by mówić innym ludziom o Panu Jezusie i jego dziele na krzyżu, by i oni mogli dostąpić tego wspaniałego pokoju. Każda okazja jest dobra, by mówić innym o Chrystusie - podobnie jak Filip, który niezależnie od tego gdzie się znajdował, był gotowy świadczyć innym o Panu (Dz. Ap. 8,26-40). Filip stał stanowczo w butach ewangelii pokoju i nie zniechęcał się. Na głos Boga, Filip po prostu "wstał i poszedł".

Złoty werset biblijny - Ew. Jana 3,36

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny,
kto zaś nie słucha Syna,nie ujrzy żywota,
lecz gniew Boży ciąży na nim"

Co robiliśmy?

Tak, jak każdego poranka, przywitaliśmy Pana Jezusa modlitwą i śpiewem.
Później, poznaliśmy historię Filipa oraz nauczyliśmy się na pamięć wersetu z Biblii

powiększ powiększ powiększ

Wykonanie ćwiczeń w naszych zeszytach oraz zrobienie butów ewangelii pokoju okazało się bardzo trudnym i pracochłonnym zadaniem! Po tej ciężkiej pracy odpoczywaliśmy bawiąc się wesoło.

powiększ powiększ powiększ

DZIEŃ 3 : Poznaj swoją ochronę!

Czego się nauczyliśmy?

Każde Boże dziecko codziennie powinno posługiwać się pancerzem sprawiedliwości i mieczem Ducha, by mieć moc do prowadzenia zwycięskiego życia dla Pana Jezusa. Pancerz sprawiedliwości zakładamy, aby ochronić nasze serca przed atakami szatana, który chce spowodować wątpliwości odnośnie naszego zbawienia, prawdziwości Biblii i Bożych obietnic. Pancerz przypomina nam zwycięstwo Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią, mamy pewność, że Bóg patrzy na nas poprzez sprawiedliwość Chrystusa. Natomiast miecz Ducha, czyli Słowo Boże pokazuje nam, jak żyć dla Pana. Każdy wiersz Biblii, który wprowadzamy w czyn to nasza broń, której Bóg użyje w atakowaniu i pokonaniu szatana. Im więcej używamy naszego miecza - Słowa Bożego, tym skuteczniej działa ono w naszym życiu!

Złoty werset biblijny - Psalm 119,11:

"W sercu moim przechowuję słowo twoje,
abym nie zgrzeszył przeciwko tobie."


Co robiliśmy?

Radosny nasz śpiew wypełniał salę już od godziny 10.
Poznawaliśmy kolejne elementy Bożej zbroi - pancerz sprawiedliwości i miecz Ducha.
Historia Jozjasza, który został królem Judei w wieku 8 lat bardzo nas zaciekawiła.
Król ten, mimo swego młodego wieku wiernie służył Panu i czynił to, co dobre w Jego oczach.

powiększ powiększ powiększ


Bardzo szybko nauczyliśmy się biblijnego wersetu.

powiększ powiększ powiększ

Po posiłku dla naszego ducha, było także coś dla naszego brzucha :)

Pilnie wykonaliśmy ćwiczenia w naszych zeszytach.
powiększ powiększ powiększ

powiększ powiększ powiększ
A tak powstawały nasze pancerze!
powiększ powiększ powiększ

powiększ powiększ powiększ

powiększ powiększ powiększ
 
 Końcowa sałatka owocowa :)
powiększ powiększ  
 
DZIEŃ 4 : Poznaj swoją moc!

Czego się nauczyliśmy?

Bóg daje nam tarczę wiary, aby ochronić nas przed ognistymi strzałami szatana, czyli różnymi pokusami do grzechu. Używamy naszej tarczy wiary, gdy trzymamy ją wysoko i pokładamy zaufanie w Bogu, który daje nam zwycięstwo, gdy szatan atakuje i chce nas pokonać. Pas prawdy spina razem wszystkie części duchowego uzbrojenia. Szatan jest ojcem kłamstwa, chce abyśmy wierzyli w jego kłamstwa i cieszy się, kiedy my choć trochę skłamiemy. Tylko Jezus jest prawdą i tylko On pomaga mówić prawdę. Nasz pas zakładamy, gdy słuchamy, czytamy i uczymy się Słowa Bożego, używamy go, gdy mówimy i postępujemy według prawdy Słowa Bożego.

Używaj swego uzbrojenia codziennie!

Kiedy przyjdą kłopoty, kiedy masz ochotę poddać się, to:
 • Powiedz sobie: ja nie mogę, ale Bóg może!
 • Powiedz szatanowi NIE.
 • Powiedz Bogu TAK
 • Dziękuj Bogu za zwycięstwo!

Złoty werset biblijny - 1 Koryntian 15,57

"Ale Bogu niech będą dzięki,
który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego,
Jezusa Chrystusa"

Co robiliśmy?

Od samego rana nie szczędziliśmy naszych sił, by uwielbić Pana Jezusa.
powiększ powiększ powiększ  

Trenowaliśmy naszą pamięć i uczyliśmy się używać naszych mieczy Słowa Bożego poprzez naukę wersetu.
Poznaliśmy wygląd tarczy i pasa żołnierza rzymskiego z czasów biblijnych oraz zobaczyliśmy krótki teatrzyk, pokazujący nam jak w naszym codziennym życiu możemy używać tych elementów zbroi.
powiększ powiększ powiększ  

Usłyszeliśmy historię Jehoszafata, który nie zląkł się wroga, ale zaufał Panu. Cały lud pościł i modlił się, a Jehoszafat przed żołnierzami ustawił śpiewaków, którzy wysławiali Pana. Bóg sam walczył za lud, dał wspaniałe zwycięstwo!
powiększ powiększ powiększ powiększ

A oto nasze tarcze :)
 
Później bawiliśmy się aż do końca zajęć.
 
DZIEŃ 5 : Poznaj źródło twej mocy!
 
Czego się nauczyliśmy?

Jesteśmy żołnierzami w Bożej armii i musimy zawsze pozostawać w kontakcie ze swoim Dowódcą - Panem Jezusem. Modlitwa jest właśnie tym sposobem, który pozwala nam kontaktować się z Dowódcą. On jest źródłem naszej mocy, On pomaga założyć i korzystać z naszej zbroi, aby zwyciężać w walce z naszym wrogiem. Kiedy będziemy się modlić każdego dnia, dziękując Panu za Jego duchową zbroję, prosząc Go o moc do jej używania i zwyciężania, wróg nie będzie miał żadnych szans! Czy przyjąłeś już Pana Jezusa do swojego serca jako Zbawiciela i masz całą zbroję Bożą? Czy posiadasz przyłbicę zbawienia, która będzie ochraniać twoje myśli przed kłamstwami szatana? Czy założyłeś na swoje nogi buty ewangelii pokoju? Wiedz, że to właśnie one dają ci pokój, kiedy szatan atakuje, to właśnie dzięki nim możesz z odwagą mówić innym o Panu Jezusie. Czy na twej piersi lśni pancerz sprawiedliwości? Ochrania on twoje serce i przypomina ci, że twoje grzechy są przebaczone, że Pan Jezus okrył cię swoją sprawiedliwością. Czy trzymasz w swej dłoni miecz Ducha - czy słuchasz, czy czytasz i czy uczysz się fragmentów Słowa Bożego? Czy każdego dnia używasz swej tarczy wiary i gasisz nią wszystkie ogniste pociski złego? Czy twoje biodra są mocno opasane pasem prawdy? Pamiętaj, że tylko Jezus jest prawdą i tylko dzięki Niemu możesz chodzić w prawdzie. Jako dzieci Boże potrzebujemy być czujni i gotowi, nigdy nie wiadomo kiedy i w jaki sposób wróg zaatakuje. Jeśli jednak będziemy przyodziani w całą zbroję, którą daje nam Bóg, nie damy się zaskoczyć i zawsze będziemy zwyciężać w Jego imieniu!

Złoty werset biblijny - Efezjan 6,10:

"Umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego."

Co robiliśmy?

Od samego rana ogłaszaliśmy Boże zwycięstwo śpiewając na Bożą chwałę.
Poznaliśmy biblijną historię Piotra, który mimo więzów zachował wiarę i ufał Bogu, nawet w więzieniu wysławiał Jego imię. Bóg okazał się wierny i przy pomocy swego anioła, wyprowadził Piotra z więzienia na wolność. Cóż za niesamowita opowieść!
Wykonaliśmy ostatni element naszej zbroi - miecz.

powiększ powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ    

A oto my w pełnym uzbrojeniu!
powiększ powiększ powiększ powiększ

Najpiękniejsze zbroje:
powiększ powiększ powiększ powiększ
powiększ powiększ powiększ powiększ

Na koniec wzięliśmy udział w bitwie i sami przekonaliśmy się, że z Bożą armią wróg nie ma szans!
Całość zimowiska zakończyliśmy na lodowisku. To był wspaniały czas!

Dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Jezu za ten dobry i błogosławiony czas zimowiska, za nowe przyjaźnie i to czego mogliśmy nauczyć się, dziękujemy że zaszczyciłeś nas i ubogacałeś swoją obecnością!

Wszystkie dzieci zachęcamy do brania udziału w podobnych zajęciach w Klubiku Niezapominajka. Pierwsze spotkanie już w sobotę 9-tego lutego.
Serdecznie zapraszamy, dołącz do nas!
 
01.05.2008r. - 04.05.2008 r.

Majowy wyjazd do Białki Tatrzańskiej

Tematem wyjazdu było hasło:
"DOTYKAJĄC NIEBA"
 
26.05.2008r.

Koncert Ewangelizacyjny

"DOTYKAJĄC NIEBA"

Koncert odbył się w GCR Repty.
Podczas koncertu śpiewaliśmy pieśni i składaliśmy świadectwa Bożego działania w naszym życiu.
 
2008.08.31

Ewangelizacja młodzieżowa
 
Niedzielnego popołudnia, tj. 31.08.2008 r., młodzież naszego zboru wraz z braćmi i siostrami podjęła się zwiastowania Ewangelii przy darmowym kakao.
Był to wspaniały czas Bożego działania dla ludzi z naszego miasta. Wielu młodych i starszych ludzi chętnie rozmawiało i słuchało pieśni przy kakao. Najcenniejsza dla nas jest możliwość dzielenia się tym, czym Bóg obdarowuje nas codziennie. Nie chodzi tu oczywiście o kakao, ale o coś więcej - o dar zbawienia i radość z niego płynącą. Jezus powiedział "darmo wzięliście, darmo dawajcie". Mamy nie tylko dzielić się rzeczami materialnymi, ale przede wszystkim tym, co dla człowieka jest najcenniejsze - miłością Jezusa. Niech Boża łaska czuwa nad Tobą, drogi Czytelniku i zachęca Ciebie do dzielenia się tym, co najcenniejsze.


30 sierpnia i 6 września 2008


Dnia 30 sierpnia 2008 r. odbyło się spotkanie dla wszystkich dzieci na Czarnej Hucie.
Bóg nam pobłogosławił słoneczną pogodą, mimo że w oddali były cały czas czarne chmury. Było dużo zabawy, radości, balonów, ale był też czas, aby posłuchać historii o Noe, o jego rodzinie, jak zostali uratowani przez Boga. Spotkanie rozpoczął klaun "Szczotka", a zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

Dnia 6 września 2008 r. odbyło się również spotkanie dla wszystkich dzieci na Osadzie Jana.
Na plac zabaw przybył klaun "Szczotka" ze swoim przedstawieniem i balonami. Było dużo uśmiechu, śpiewu, zabawy. Dzieci słuchały historii o Noe i o Bożym działaniu w Jego życiu. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku.
Zakończyliśmy koncertem pieśni w wykonaniu młodzieży.

Klub zmienił nazwę na "Sięgaj wysoko".
Czarna Huta 30 sierpnia 2008r     ( niżej zdjęcia z Osady Jana )


Osada Jana 6 września 2008r
 
21 listopada 2008r. - "Koncert The Way Out"

W piątek 21 listopada o g. 19:00 w GCR Repty odbył się koncert zespołu "The Way Out". Zapraszamy do galerii zdjęć.

2009.01.01 - Życzenia na nowy rok 2009


  Życzymy Wam by ten kolejny rok był rokiem przemian i przełomów, małym krokiem do dużych celów.

  Życzymy Wam by to, co nierealne stawało się realne, a to, co zbyt dalekie w zasięgu ręki, dobrych i właściwych celów, wyborów, które przyniosą dobre owoce dla Waszych domów, rodzin i współpracowników.

  Wyborów, które przyniosą dobry wpływ na Wasze życie, przyjaciół pełnych miłości i chęci pomocy w tych słabych, ale i w tych dobrych chwilach, i tego by Boża ręka była wyciągnięta, by pomagać i błogosławić...

Ps.
Wróciliśmy z wyjazdu młodzieżowego, którego tematem przewodnim było hasło:

"Jego pragnienie - naszym wyzwaniem" oparte na wersecie z Ewangelii Łukasza 12,49
"Ogień przyszedłem rzucić na ziemię i jakżebym pragnął, aby już płonął"

Porusza to moje serce, gdy widzę grono młodych ludzi, którzy z zapałem i pasją robią to, o czym niektórzy tylko marzą, niektórzy może i podśmiewają się, niektórzy podziwiają itp.,
ale ci młodzi ludzie idą do przodu i widzą cel w swoim życiu, cel, który jest realny, ludzi, którzy mają wiarę by modlić się o rzeczy niemożliwe dla ludzkiego oka, a jednak ich modlitwy zostają wysłuchane.

I dlatego jeszcze pragnę, życzyć Wam właśnie tego zapału, by pragnienie Chrystusa Jezusa, wypełniało sie w Waszym życiu, by było to zarówno wyzwanie i motywacja do zmian, zmian, które pozwalają żyć z pasją i wiarą w to, co nadzwyczajne.
[zespół KZTG]

 

26 do 30 stycznia 2009Zimowisko "SIĘGAJ WYSOKO" - Tarnogórskie Centrum Kultury

Tegoroczne zimowisko było wspaniałym wydarzeniem. Każdego dnia poznawaliśmy prawdę biblijną dotyczącą miłości - jaka jest ta prawdziwa miłość, co ją cechuje i jak nigdy nie postępuje. Uczyliśmy się również, jak radzić sobie z negatywnymi uczuciami, pojawiającymi się w sercu i umieć kochać innych - "Miłość ponad wszystko". Nie zabrakło wesołych gier i zabaw, prac plastycznych oraz słodkich pyszności. Dużą i bardzo wesołą niespodzianką była obecność klaunów "Szczotki" i "Klapaczki". Wspólnie zobaczyliśmy film "Wall-e" i rozwijaliśmy sprawność sportową na lodowisku. Atrakcji nie brakowało! My już z niecierpliwością czekamy na kolejne zimowisko, a Ciebie już teraz zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłym roku. Dołącz do nas, nie przegap tak wspaniałego czasu!

Dzień 1: Miłość jest cierpliwa, czyli ten, kto kocha, potrafi czekać.

Już w pierwszym dniu zimowiska, mogliśmy zmierzyć swoją cierpliwość - za pomocą specjalnego termometru. Każdy z nas, potrafił znaleźć sytuację, w której trudno mu pozostać cierpliwym. Znalazły się osoby bardzo niecierpliwe i takie trochę bardziej cierpliwe, a nawet takie bardzo cierpliwe - na szóstkę! Na podstawie historii biblijnej (Ew. Łukasza 13,6-9, I Koryntian 13,4), dowiedzieliśmy się jak często Bóg zachowuje cierpliwość względem nas. Gospodarz, oczekiwał owocu z drzewa figowego w swoim ogrodzie, jednakże w ciągu trzech lat żadnego na nim nie znalazł. Zniecierpliwiony, zwrócił się do winogrodnika, aby ten wyciął je. Jednakże ogrodnik prosił pana o cierpliwość, o jeszcze jeden rok dla drzewa. Dobry gospodarz okazał cierpliwość, pozwolił pozostawić drzewo. Podobnie Bóg - jako dobry Ojciec, oczekuje dobrych owoców na drzewie naszego życia. Kiedy ich nie znajduje, nie każe od razu, ale cierpliwie czeka, z nadzieją, że wydamy go w przyszłości. Boża miłość wypływa z Jego cierpliwości. Cierpliwość wnosi pokój do naszego życia, pozwala zapobiec kłótni, narzekaniom i złości. Dziękujmy Bogu każdego dnia za cierpliwość, którą nam okazuje i prośmy, aby pomagał nam okazywać cierpliwość wobec innych.

Dzień 2: Wyjazd do Domu Kultury "Karolinka" w Radzionkowie na film pt. "Wall-e".

Film także opowiadał o miłości. Myślę, że każdy, bez względu na wiek oglądał go z otwartymi szeroko oczami i uszami :). Każdy mógł też wziąć z niego coś dla siebie. Mnie osobiście najbardziej dotknął obraz spustoszenia, do jakiego może doprowadzić miłość samego siebie, wygoda i egoizm… Dobrze, że prawdziwa miłość jest silniejsza, niż wszystko inne, że jest wieczna i zawsze zwycięży.

Dzień 3: Miłość nie zazdrości, czyli ten kto kocha, cieszy się szczęściem innych.

Poznaliśmy historię pewnego brata, który musiał nauczyć się tego, że miłość nie zazdrości innym, ale cieszy się z tego, co ma i potrafi cieszyć się szczęściem innych - Ew. Łukasza 15,20-32. W sercu tego młodego człowieka wzbudziła się zazdrość, kiedy jego młodszy brat w lekkomyślny sposób roztrwonił część majątku, a kiedy powrócił jako żebrak, ich ojciec przyjął go z otwartymi ramionami i wyprawił ucztę na jego cześć. Ojciec tłumaczył zagniewanemu synowi: "synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, jest twoim. Należy zaś weselić się i radować, bo ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się". Każdy z nas ma problemy z zazdrością. Poznaliśmy biblijną receptę na zazdrość, która jest bardzo niebezpieczną chorobą. Tak, jak przewracają się kostki domina - jena przewraca kolejną - tak zazdrość pociąga za sobą kolejne złe rzeczy: nienawiść, obmowę, kłamstwa, złości, kłótnie…

RECEPTA => CHOROBA - ZAZDROŚĆ

 • 1. Nie myśleć o sobie (Hebr. 13,5)
 • 2. Dziękuj za to, co masz (I Tes. 5,18)
 • 3. Okaż dobroć (Jakub 3,13)
 • 4. Pomódl się o zwycięstwo (Jakub 4,7)

Dzień 4: Miłość nie postępuje nieprzystojnie, czyli ten, kto kocha, nie musi wstydzić się swojego postępowania.

Tego dnia mogliśmy się przekonać, jak wiele cech posiada prawdziwa miłość. Chłopaki wypisywały cechy opisujące miłość - jaka jest, dziewczynki natomiast opisywały jaka miłość nie jest. Niesamowite, jak wiele cech udało się odnaleźć! Historia biblijna (Ew. Łukasza 10,29-37) ukazała nam dwie postawy Lewity i Kapłana, którzy nie pomogli pobitemu człowiekowi oraz Samarytanina, który okazał miłość dla bliźniego i uratował mu życie. Pan Jezus polecił nam, abyśmy naśladowali Samarytanina w okazywaniu miłości - a wtedy nigdy nie będziemy musieli wstydzić się swojego postępowania. Wspólnie dawaliśmy przykłady, w jakich sytuacjach oraz w jaki sposób możemy okazywać innym miłość pomagając im.

Dzień 5: Miłość nie unosi się gniewem.

W ostatnim dniu zimowiska poznawaliśmy różnice i konsekwencje działania w gniewie i działania w sposób opanowany. Mogliśmy poznać doskonałość miłości Pana Jezusa, który mimo, że został zdradzony przez jednego ze swoich uczniów, nie wpadł w gniew. Przeciwną postawę przyjął Piotr - w gniewie odciął ucho jednemu ze sług arcykapłana. Jezus uzdrowił tego sługę i tym samym pokazał, że działanie pod wpływem gniewu nie jest właściwe. Gniew nie czyni tego, co dobre. Jeżeli, mimo że mamy do tego powody, nie wybuchamy gniewem, to okazujemy miłość.


"1 List świętego Pawła do Koryntian 13:4-8"

Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy.
Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi.
Miłość nigdy nie ustaje; bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci.
30.04 - 03.05 2009r. Istebna Zaolzianka "Uwielbianie - Styl Życia"


 

"Aby naszą chluba było uwielbianie Ciebie" [Ps. 106,41]

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam.

Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi.
Ew. Św. Jana


2009.05.17 - Z niewoli do wolności


   17 maja odbyło się nabożeństwo podczas, którego mogliśmy zobaczyć przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież gimnazjalną. Pięknie ukazana historia wyjścia Izraelitów z Egiptu przez młodych aktorów przypomniała obserwującym wielkie dzieło i cuda jakie Bóg uczynił dla swojego narodu wybranego. W ciągu czterdziestu minut prezentacji śledziliśmy losy Mojżesza, przyglądaliśmy się zatwardziałości i okrucieństwu faraona, oglądaliśmy niewolników izraelskich podczas ciężkiej i mozolnej pracy, a także obserwowaliśmy 10 plag zesłanych na Egipt. Widownia czynnie włączyła się do realizacji przedstawienia poprzez rzucanie "papierowym gradem" i "tekturowymi żabami" w lud egipski. Najbardziej przemawiającą sceną było przejście anioła śmierci po ziemi egipskiej, który nie mógł wejść do domów izraelskich zaznaczonych krwią baranka natomiast do każdego innego przyniósł śmierć i rozpacz po utracie pierworodnych. Splot wszystkich wątków połączony ze wspaniałą scenografią, choreografią, kostiumami, muzyką, pieśniami ale przede wszystkim z autentycznym przeżywaniem przez dzieci i młodzież granych przez siebie ról, mocno przemówił do wszystkich i przypomniał prawdę, że tylko w Bogu możemy być prawdziwie wolni.


Misja 2009 - "Żyj inaczej"  Tarnowskie Góry & Wielbark


   Od 21 do 25 lipca w Tarnowskich Górach oraz od 03 do 07 sierpnia w Wielbarku na Mazurach odbyły się misje ewangelizacyjne

Zaproszenie Naszymi założeniami było (i jest:) ):
  Dotrzeć do ludzi z dobrą nowiną o Zbawicielu, mówić by każdy mógł poznać Chrystusa, by mógł być obdarowany przez Boga tym, co On sam zaplanował dla niego. By mógł zobaczyć, że życie z Bogiem to wspaniała droga. Droga, która prowadzi do życia wiecznego, wolności, radości i pokoju.
  Był to czas pracy, wysiłku, modlitwy, ale również inspiracji i mocy zmartwychwstałego Chrystusa. Jego pragnieniem było i jest: nieść Ewangelię - Dobrą Nowinę o Zbawicielu, naszym: wykonywać to, do czego nas przeznaczył.

  Dziękujemy Wszechmogącemu Bogu za to co mógł uczynić dla nas i przez nas, a także każdej osobie, która dała coś z siebie dla innych.
Pan Jezus powiedział kiedyś: "Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać." (Dz.Ap. 20:35) Wierzę, że wiele osób zgodnie z tym Słowem łożyło swoje siły i serce by inni mogli być błogosławieni.

Niech Wszechmogący wynagradza to Wam, a serca ludzi przybliża do Chrystusa.


17-18.10.2009 Gość brat M. Kamiński


  W dniach 17 i 18.10.2009 r. mieliśmy okazję gościć brata Marka Kamińskiego, który pełni aktualnie w Kościele Zielonoświątkowym funkcję Prezbitera Naczelnego.
   Brat Marek Kamiński, w czasie nabożeństwa wieczornego w sobotę, podzielił się słowem związanym z "Doświadczeniami górnej izby" opartym na tekście z Dz. Ap. 2.37-39. Dzień zesłania Ducha Świętego dla pierwszych chrześcijan stał się dniem przełomu w dostępie do działania Ducha Św. Ale tylko ludzie napełnieni Duchem Świętym mogą przyciągać innych, zainteresowanych tym, aby z nimi też tak Bóg działał.
   Poranne nabożeństwo niedzielne stało się okazją do głoszenia słowa o tym, że jesteśmy jako powołani przez Boga "pzeznaczeni, żeby płonąć". Ogień nie jest niczym nadzwyczajnym i ten zwykły i ten duchowy. Niezwykłym może być to, że ten ogień może płonąć jednocześnie nie wypalając w nas naszego zapału, miłości, pragnienia działania. Ważną myślą, która wypływała z rozważania słów opartych na tekstach z 1Mojż. 3.1-6; 3Mojż. 6.12; 2 Tym. 1.6. było to, że większym zmaganiem dla wierzącego jest by płonął dla Pana Jego ogniem niż walka z pokuszeniami. Jak płoniesz to pokuszenia nie zbliżą się, dasz im radę. Ogień Ducha Św. Daje nam możliwość być częścią Bożych pragnień i życia tym, co jest Bożym zamiarem, a nie tym, co jest wokół nas. Ogień Boży zawsze będzie przyciągał ciekawych "zjawiska" - jak można płonąć w taki sposób?


Mini Festyn Dla Dzieci

 


 

 W dniach 05 i 19 września odbyły się mini-festyny dla dzieci.

 

27.11.2009 Gość brat A. Kuczyński


 

   27.11.2009 r. w ramach pełnienia służby usługiwania w Zborach Okręgu Południowego odwiedził nas brat Arkadiusz Kuczyński - pastor Zboru Stołecznego oraz aktualnie członek prezydium Naczelnej Rady Kościoła...

   Mieliśmy możliwość usłyszeć świadectwo jego spotkania z Panem i pójścia za Nim. Następnie podzielił się z nami rozważaniem nad wielkością i stałością Bożej miłości do człowieka. W oparciu o Słowo z Księgi Izajasza 49.13-17, pokazał jak miłujący Ojciec lituje się nad tymi, którzy czasem w świadomy sposób od Niego się odwracają.
Pytanie Boga - "Czy mogę odwrócić się od tego, którego zrodziłem?" Zabrzmiało jak dźwięk kochającego Taty, który chce pomóc swoim dzieciom o których wie, że bywają słabi. I kolejne - "Wiem, że czasami jesteście nieposłuszni, przekorni, zachowujecie się jakbyście nie rozumieli co do was mówię ale nie potrafię przestać was kochać bo jesteście moimi dziećmi."
Zatem dziś do swoich dzieci Bóg mówi:
"Jeśli jest ci trudno, osłabłeś, nie potrafisz dalej iść, zostałeś ograbiony, osadzony w ciemnej dolinie - mówię - Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakiem Iz.49.13.b"
   Zaufaj Bogu On chce cię podnieść, ma plan, czekaj cierpliwie, ufaj a On wszystko dobrze uczyni. Słowo to poparte wieloma przykładami z Biblii oraz z życia współczesnych ludzi spotęgowało pragnienie ufania Bogu w sytuacjach życiowych i z pewnością dodało otuchy tym, którzy właśnie osłabli.
 

2009.12.02 - Wieczór "Moja Droga"


 

'MOJA DROGA' 2009.12.02

  Dnia 02.12.2009 r. odbył się wieczór z pieśnią i Słowem pt. "Moja droga". Ci, którzy byli obecni mieli okazję w ciekawy, inny niż dotychczas sposób usłyszeć kilka świadectw, myśli oraz refleksji związanych z drogą życia. Scenografia, muzyka i teksty pieśni uzupełniane były obrazami. Brat Jarek Kucharski wraz z grupką muzyków zaczynając od swojego nawrócenia (02.12.1989r.) poprowadził obecnych wzdłuż drogi, którą w tym czasie kroczył za Panem. Zarówno pieśni jak i słowa świadectw i rozważań, do pewnego momentu, prowadziły przez znaczące w jego życiu chwile, zwracając uwagę na to, że każdy idąc za Panem napotka na miejsca trudne, chwile zastanowienia, ale też będzie miał wiele satysfakcji i powodów do radości.

 

   Kulminacyjnym punktem wieczoru były pieśni o Bożym planie dla Jezusa (Boży plan) oraz dla wszystkich ludzi (Drogą Via Dolorosa). Pieśni wraz z obrazem, który im towarzyszył stanowiły wstęp do krótkiego słowa o konieczności samodzielnego wyboru każdego człowieka właściwej drogi - drogi światłości (Ew.J.3.16-21). Drogi, która zaczyna się narodzeniem na nowo (J.3.3-5) i warunkuje wejście do Królestwa Bożego. W czasie wyświetlonej prezentacji, przygotowanej do treści pieśni, uczestnicy mieli możliwość zastanowienia się nad tym, czy i z jakiego powodu podążają drogą za Panem. Każdy otrzymał małą zakładkę z wierszem przewodnim wieczoru
"Wskaż mi Panie drogę swoją bym postępował w prawdzie twojej" Ps.86.11.
   Niespodzianką była możliwość odpowiedzenia sobie na kilka pytań wydrukowanych na odwrocie zakładki. Wieczór zakończył się kilkoma pieśniami dającymi możliwość zarówno refleksji jak również bezpośredniego udziału w uwielbieniu. Jednym słowem - inaczej, ciekawie, poznawczo, budująco, inspirująco. Jeszcze przez jakiś czas scenografia przypominać będzie niektórym z nas ten wieczór

 

 

 

WYJAZD 2009/2010 "Gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje" [Mat. 6,21]...w skrócie

Poruszaliśmy 3 tematy:
"Moje relacje", "Mój skarb", "Mój styl życia - uwielbienie"

"Ezdrasz bowiem postawił sobie za cel zbadać zakon Pański i wprowadzić go w czyn oraz nauczać w Izraelu jego postanowień i praw." [Ezdr. 7:10]

Trzy charakterystyczne punkty:
1. Zbadać Zakon Pański, czyli:
- pragnąć dalej poznawać i zgłębiać tajemnicę Słowa Bożego
- mieć relację z Bogiem
2. Wprowadzić go w czyn, czyli:
- w swoje życie
- być aktywnym, a nie biernym
- poszukiwać Bożego skarbu
- mieć relację z ludźmi
3. Nauczać jego postanowień i praw, czyli:
- swoim życiem dawać dobre przykłady, wydawać owoce
- być nauczycielem Słowa (służba)
- pokazywać innym właściwy kierunek i drogę
- trwać w Jezusie i zachowywać jego Słowa

25.01.2007r. - Koncert w DK "JUBILAT"


W Domu Kultury "Jubilat" odbył się koncert pt.:


"KRÓLOWI WSZECHŚWIATA - PRZYJACIELE"

powiększ

"Jesteście przyjaciółmi moimi,
jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję."
[Ew. Jana 15:14]

19 do 23 lutego 2007r. - Ferie zimowe z klubikiem "Niezapominajka"


CZAS NA ZMIANY"

W Tarnogórskim Centrum Kultury
odbyły się ferie dla dzieci z naszego miasta oraz okolic.

Dzień I:  Czy jest Bóg?  W czym objawia się Bóg?

powiększ powiększ powiększ powiększ

   Pierwszego dnia dzieci uczyły się nowych pieśni: "Ziemia", "On jest moim życiem", "Nie ma innego Boga", "Jesteśmy w Nim". Po czasie uwielbienia Boga pieśniami, przywitały Go modlitwą. Każde dziecko otrzymało obrazek przedstawiający to za co ma podziękować Panu Bogu, np. piłka, rower, słońce, owoce. Następnie dzieci usiadły i słuchały historii i odpowiedzi na pytania: Czy jest Bóg? W czym objawia się Bóg? Po wysłuchaniu dzieci troszkę się poruszały bawiąc się w murarza i cegiełki - ale było wesoło! Czterech murarzy nie umiało poradzić sobie z siedmioma cegiełkami - dziewczynkami, które otrzymały słodką nagrodę za zwycięstwo. Zabawa rozruszała dzieci i przyszedł czas nauki wersetu z Psalmu 147,5: "Wielki jest Pan nasz i potężny w mocy, mądrość jego jest niezmierzona". Werset został bardzo szybko opanowany i zaczęły się kolejne zabawy: rywalizacje między dwoma drużynami. Najpierw bieg do krzesła i przebicie nadmuchanego balona pupą - ale było głośno - później podbijanie balona, zamiatanie balonów miotełkami, podawanie balonów górą i dołem. Na koniec zabaw baloniki były przywiązane do nóg i należało zbić baloniki innym osobą - oszczędzając swój. Balonowe szaleństwo wygrała drużyna Łukasza i indywidualnie sam Łukasz. Rozbrykane dzieci usiadły do prac plastycznych popijając coca-cole. Tego dnia robiły zaproszenia dla swoich rodziców na spotkanie ewangelizacyjne na czwartek, w którym same wzięły udział. Na koniec dzieci obejrzały przypowieść o "Uczcie weselnej" i spotkanie zakończyliśmy modlitwą - kilkoro dzieci podziękowało Panu za ten dobry czas. Rozchodząc się dzieci otrzymały po paczce żelek.

Dzień II:  "Czy Bóg jest jeden?"

powiększ powiększ powiększ powiększ

   Drugiego dnia przyszło więcej dzieci, zachęconych przez swoje rodzeństwo. Ten dzień na zimowisku również rozpoczęliśmy pieśniami. Dzieci bardzo chętnie śpiewały i uczyły się nowych pieśni. Zrobiliśmy jedno duże koło i dzieci dziękowały Panu Bogu za osobę, która stała po jego prawej stronie. W ten sposób m. in. Poznawaliśmy swoje imiona. Po modlitwie, dzieci szukały odpowiedzi na pytanie "Czy Bóg jest jeden?" słuchając lekcji. Między lekcją a nauką wersetu dzieci bawiły się w "mróz". Kilka osób było mrozem i zamrażało inne dzieci poprzez dotknięcie. "Zamrożone" dzieci stawały w rozkroku i mogły zostać "odmrożone" przez inne dziecko, które przeszło pod jego nogami. Było bardzo wesoło. Udało się nawet zamrozić wszystkich.
   Werset mówił, że krew Jezusa oczyszcza nas ze wszystkich grzechów. Dzieci poznawały symbolikę kolorów: czarny - grzech, czerwony - krew, biały - oczyszczenie, żółty - niebo, zielony - wzrost duchowy. Po nauczeniu się wersetu, przyszedł czas na kolejne zabawy. Tym razem dzieci bawiły się w "sałatkę owocową", "krzesła", które bardzo lubią i przebijanie balonów drużynowo. Wygrana drużyna została obdarowana kilkoma kostkami czekolady. A po wesołych zabawach ruchowych, na dzieciaki czekały już prace plastyczne. Tego dnia było kilka stanowisk - pierwsza grupa dzieci robiła ślimaki z gliny, druga - opaski na rękę z koralików w kolorach, o których uczyły się wcześniej, trzecia - pomponiki, czyli śmieszne ludziki z oczami z pomponów różnego koloru i wielkości, czwarta grupa - starsze dzieci, układały z malutkich koralików obrazki. Po zrobieniu pięknych prac plastycznych, przyszedł czas na obejrzenie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Dzieci oglądały przedstawienie z dużą uwagą. Dzień zakończyliśmy modlitwą i dzieci rozeszły się do swoich odmów. To był kolejny dobry dzień spędzony z Bogiem i ze sobą.

Dzień III: Wyjazd na przedstawienie

   Trzeciego dnia spotkaliśmy się wcześniej, ponieważ jechaliśmy do Radzionkowa do Domu Kultury "Karolinka" na przedstawienie muzyczne pt. "Królowa Śniegu". Część dzieci pojechała samochodami, a część razem z opiekunami autobusem. Dojechaliśmy szczęśliwie. Siedzieliśmy na balkonie oglądając spektakl. Po przedstawieniu dzieci malowały kredkami to co widziały i zapamiętały ze spektaklu. Wróciliśmy autobusem do Tarnowskich Gór. Na koniec dzieci jeszcze dostały po słodkim pierniczku.

Dzień IV: "Jaki jest Bóg" i "Koncert"

   Czwartego dnia dzieci przyszły na godzinę 10.00. Rozpoczęliśmy od przywitania Boga pieśniami. Pośpiewaliśmy troszkę dłużej, aby utrwalić sobie pieśni, które tego dnia mieliśmy zaśpiewać na wieczornej ewangelizacji. Następnie dzieci mówiły czym są emocje i uczucia - i oczywiście za te dobre dziękowały Bogu. Wysłuchały też historii na temat "Jaki jest Bóg" - Bóg jest Bogiem piękna, mocy, porządku. Bóg jest wszędzie. Później przyszedł czas na zabawę - zabawę w kroplę: jedna osoba był kroplą i jej zadaniem było złapać inne dzieci tworząc jedną dużą kroplę. Dzieci trochę pobiegały, a potem usiadły, by posłuchać wersetu mówiącego o tym, że Bóg jest zawsze ten sam i na wieki, On się nie zmienia. Dzieci powtórzyły również wersety biblijne, których uczyły się wcześniej. Następnie dzieci kończyły prace plastyczne: ślimaki trzeba było pomalować farbami, pomponiki tworzyły te dzieci, które ich jeszcze nie robiły. Dzisiaj nowością było malowanie sznurkiem - powstawały ciekawe obrazki, obrazki z koralików, które będą służyły jako podstawki oraz graffiti. Dzieci pisały szablony: Bóg jest miłością, Bóg jest pokojem. Po pracach plastycznych dzieci obejrzały przypowieść o Bogaczu i Łazarzu. Z niecierpliwością czekały na zabawy, które właśnie po historii biblijnej miały miejsce. Dzieci bawiły się w numerki, które zamieniały się miejscami, piłkami, które nie mogły się spotkać. Mieliśmy bawić się dalej, ale tak dużo czasu zajęły nam prace plastyczne, że przyszedł już moment na modlitwę i poczęstunek - ciastka. Dzisiaj również został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszy rysunek z wczorajszego przedstawienia. Były trzy pierwsze miejsca, zajęły je: Agatka Woźniak, Ania Ordon i Lidzia Janas. Dziewczynki otrzymały w nagrodę breloczki - maskotki, a pozostałe dzieci zostały wyróżnione naklejkami.

Dzień V: "Bóg jest dobry" i "Bóg cię nie opuści"

   Piątego dnia dzieci przyszły już przed 10.00. Czekały na czas zimowiska. Ostatni dzień rozpoczął się głośnym i radosnym śpiewem na chwałę Boga, płynącym z serc dzieci. Kilkoro dzieci przywitało Pana Boga w modlitwie i wysłuchały historii mówiącej o tym, co Bóg dla nich uczynił oraz o tym, że Bóg pragnie ich zbawienia. Po wysłuchaniu opowieści zaczęła się zabawa w ogonki: każde dziecko miało wsadzoną do spodni szarfę. Na sygnał dzieci zabierały "ogonki" innym dzieciom. Ten kto zebrał najwięcej - wygrywał. Ela, Maciek i Monika zostali nagrodzeni dropsami. Werset, który się dzieci uczyły mówił o tym, ze Pan Jezus jest drzwiami i kto przez nie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. To było zaskakujące widzieć, jak dzieci chętnie uczą się wersetów na pamięć i bardzo dobrze pamiętają te z poprzednich dni. Dzieci bawiły się w gonitwę koni, tunel, a gdy już troszkę pobiegały, usiadły i obejrzały przypowieść o synu marnotrawnym. Tego dnia, każde dziecko mogło robić taką pracę plastyczną, jaką lubiło najbardziej: były dmuchanki - czyli malowanie farbami za pomocą słomek, powstawały piękne rysunki, malowane za pomocą różnych wzorków, starsze dzieci robiły szablony "Bóg jest dobry" i "Bóg cię nie opuści", a następnie przy pomocy srebrnego i granatowego sprayu robiły obrazki. Ten ostatni dzień zimowiska zakończyliśmy modlitwą. Każde dziecko podziękowało Panu Bogu za to, że mogło chodzić na to zimowisko, że było zdrowe. Dzieci otrzymały po batoniku oraz zaproszenie na najbliższe spotkanie Klubiku Niezapominajka, które odbędzie się już 10 marca.
 

20 kwietnia 2007r. - Spotkania ewangelizacyjne w TCK


 

Na przełomie marca i kwietnia w Tarnogórskim Centrum Kultury
odbyły się wieczory z muzyką i Słowem pt:

Niedziela 18 marca, godzina 18:00
"Oto ma moich dłoniach wyrysowałem cię"
(Księga Izajasza 49,16)

Piątek 30 marca, godzina 18:00
"Temu, który przychodzi"
(Księga Izajasza 40,10)

Piątek 20 kwietnia, godzina 18:00
"Nie bój się, bom Ja z tobą"
(Księga Izajasza 41,10a)

Podczas wieczorów przedstawiane były:
pieśni chwały dla Boga,
świadectwa Bożego działania
przesłanie i modlitwa

16 listopada 2007r. - Koncert w DK "JUBILAT" os. Przyjaźń


W Domu Kultury "Jubilat"
odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej pt.:

Życia sens
Podczas koncertu przedstawiane były:

- scenki
- pieśni
- świadectwa Bożego działania

28.12.2007r. - 01.01.2008 r.Majowy sylwestrowy do Wisły

Tematem wyjazdu było hasło:
"MĘŻNE SERCE"

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com