BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

błogosławieństwo 2015

I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął...
Gdy Jezus to spostrzegł...
brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.
Ewangelia według Marka 10,13.14.16 

błogosławieństwo 2015

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI

Potem wziął małe dziecię, postawił je przed nimi i wziąwszy je w ramiona, rzekł do nich:
Kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje,
a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz Tego, Który mnie posłał.
Ewangelia według Marka 9,36-37

I przynosili do Niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich.
Gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich:
Pozwólcie dziatkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest Królestwo Boże.
Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię,
nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona, i błogosławił, kładąc na nie ręce.

Ewangelia według Marka 10,13-16

Podczas niedzielnego nabożeństwa 8 marca 2015 roku
mieliśmy przywilej prosić Pana o błogosławieństwo nowonarodzonych dzieci:
Filipa Janczyka, Łucji Maj, Dominika Osadnika i Krystyny Zyzik.