W CO WIERZYMY

Wyznajemy zasady wiary ustanowione w Piśmie Świętym, jest to wiara w:

 • nieomylność całego Pisma Świętego,

  jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego

 • Trój-jedynego Boga - jako Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego

 • synostwo Boże Jezusa Chrystusa, narodzonego z Marii Panny

 • Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele

 • Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i Jego powtórne przyjście

 • życie wieczne i wieczne potępienie

 • możliwość pojednania się z Bogiem przez wyznanie grzechów

  i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa

 • przeżycie chrztu w Duchu Świętym i doświadczenie charyzmatów

  Ducha Świętego

 • uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com