W CO WIERZYMY

Wyznajemy zasady wiary ustanowione w Piśmie Świętym, jest to wiara w: