logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

I Drużynowa Olimpiada Biblijna

bannerkonkursbiblijny2015

I Drużynowa Olimpiada Biblijna
dla każdego chętnego :)

Drogie Dzieci,
Droga Młodzieży,
Szanowni Rodzice

W tym roku, oprócz VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej od Salomona do niewoli babilońskiej włączymy się w organizację I Drużynowej Olimpiady Biblijnej. Intencją jest, by wspomóc uczestników VIII Konkursu Biblijnego w przygotowaniach poprzez różnorodne ćwiczenia i zadania, a nas wszystkich zachęcić do systematycznego czytania Biblii i sprawdzenia swojej wiedzy z wybranego zakresu. Jest to niepowtarzalna okazja, by zrobić coś rodzinnie, gdyż do Olimpiady zgłaszają się trzyosobowe zespoły. Jednakże więzi rodzinne nie są warunkiem koniecznym, więc drużyny mogą wystawić poszczególne grupy katechetyczne szkółki niedzielnej, grupy domowe czy służby. Może być zatem np.: drużyna rodziny Kowalskich, grupy V gimnazjalnej, grupy domowej Lasowice czy służby technicznej itd. Istotne jest jednak, by przynajmniej jedna osoba z drużyny potrafiła biegle czytać i pisać.

Zakres materiału I Drużynowej Olimpiady Biblijnej to postać Salomona, Eliasza i Elizeusza na podstawie przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie z następujących fragmentów:

  • Salomon: 2 Samuela 12:24-25 oraz 1 Królewska 1-11 z pominięciem 4:2-19, 6:2-36 i 7:14-50,
  • Eliasz: 1 Królewska 17-19, 21 oraz 2 Królewska 1-2,
  • Elizeusz: 1 Królewska 19:19-21, oraz 2 Królewska 2:1-8:14, 9:1-13.30-37, 13:14-21.

Udział drużyny w Olimpiadzie należy potwierdzić do 12 października br. u brata Krzysztofa Ferdynanda osobiście, e-mailowo lub telefonicznie. Olimpiada zostanie przeprowadzona 15 listopada br. W przypadku zgłoszenia dużej ilości drużyn, przewidujemy dodatkowo finał podczas niedzielnego nabożeństwa lub po nim podczas Agape w dniu 16 listopada br. Szczegóły wydarzenia zostaną podane po 12 października br.

Forma: Trzyosobowe zespoły

Temat: Salomon, Eliasz i Elizeusz

Termin: 15 (16) listopada 2014 roku

Każdy uczestnik Olimpiady, niezależnie od wyniku zostanie wyróżniony pamiątkowym dyplomem i symboliczną nagrodą. Najlepsze drużyny zostaną uhonorowane ufundowanymi przez Zbór nagrodami rzeczowymi. Wszelkie pytania związane z przebiegiem zawodów należy kierować do Żanety lub Krzysztofa Ferdynand. Szczegółowe informacje na temat VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej można znaleźć w osobnym artykule pod adresem: http://kztg.pl/index.php/sluzba/katechetyczna/246-viii-og%C3%B3lnopolski-konkurs-wiedzy-biblijnej.

Gorąco zapraszamy do aktywnego udziału w Olimpiadzie!
W imieniu Komisji I Drużynowej Olimpiady Biblijnej:

Żaneta & Krzysztof Ferdynand

Tarnowskie Góry, dnia 14 września 2014 roku.