logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

 Konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży

Grupa I, II, III:

Życie Izraela w niewoli egipskiej 2M 1-15:1-21

Grupa IV, V, VI:

Życie Izraela na pustyni w drodze do Ziemi Obiecanej
2M 15:22-20:26, 23-34, 4M 9-14, 16, 17:1-26, 20:22-29, 21:4-10 i 5M 27-34 

Termin: 25 listopada 2012 roku 

 

Konkurs plastyczny
dla dzieci i młodzieży

Drogie Dzieci,
Droga Młodzieży

 

W naszym Zborze oprócz VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej adresowanego do dzieci starszych i młodzieży, jest również organizowany konkurs plastyczny. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkółki niedzielnej – od przedszkolaków po uczniów szkół średnich. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaangażowania się w to przedsięwzięcie i wykazania swoim artystycznym talentem. Prace na konkurs można wykonać w dowolnej technice – mogą to być zarówno malowanki, plakaty, wycinanki, wyklejanki, jak i grafika, rzeźba itd. Dzieła zgłoszone na konkurs będą oceniane osobno w każdej z kategorii wiekowych.

 

Tematyka prac wzorem poprzednich lat jest związana z Konkursem Biblijnym. Dzieci najmłodsze w grupie I – III (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) mogą przedstawić wybrane wydarzenie z życia Izraela w niewoli egipskiej – 2M 1-15:1-21. Dzieci starsze i młodzież mogą wykazać się przedstawiając wybraną historię z życia Izraela na pustyni w drodze do Ziemi Obiecanej – 2M 15:22-20:26, 23-34, 4M 9-14, 16, 17:1-26, 20:22-29, 21:4-10 i 5M 27-34 (dotyczy grupy IV – VI, czyli etapu klas starszych SP, gimnazjalistów i uczniów szkół średnich). Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano nagrody o wartości 25 PLN i pamiątkowe dyplomy. Dla zwycięzców Zbór ufunduje dodatkowe nagrody o wartości 30 PLN.

 

Termin zgłaszania prac konkursowych u nauczycieli poszczególnych grup szkółki niedzielnej upływa 25 listopada 2012 roku. Komisje poszczególnych grup zbiorą się w dniach 2-9.12.2012r. Ogłoszenie wyników Konkursu plastycznego nastąpi 16 grudnia br.

Grupa I, II, III: Życie Izraela w niewoli egipskiej (2M 1-15:1-21)

Grupa IV, V, VI: Życie Izraela na pustyni w drodze do Ziemi Obiecanej
(2M 15:22-20:26, 23-34, 4M 9-14, 16, 17:1-26, 20:22-29, 21:4-10 i 5M 27-34)

Termin: 25 listopada 2012 roku

 

Uwaga:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w odpowiednich kategoriach wiekowych. Nie ma kategorii rodzinnej. Kategoria wiekowa dla dorosłych jest w Konkursie Fotograficznym.
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia twórcy.Prace mogą być dowolnych wymiarów i formatów.
  3. W przypadku dostarczenia pracy w formacie innym niż A5, A4, A3, A2 lub formy przestrzennej oczekujemy pokrycia połowy kosztów związanych z zakupem antyramy i passe-partout lub półki na wymiar.
  4. Prosimy, aby na awersach prac nie umieszczać napisów. Prace powinny być opisane na rewersie kartki (strona czysta, gdzie nie ma rysunku) zgodnie ze wzorem:

 

Imię i Nazwisko, wiek, grupa szkółki niedzielnej

Temat pracy, Referencje biblijne

 

przykład:

 

Krzysztof Ferdynand, lat 6, Grupa II

Przejście przez Morze Czerwone, 2 Księga Mojżeszowa 14:19-23

 

  

 

Gorąco zapraszamy do aktywnego udziału w konkursie!

Komisja Konkursu Plastycznego:

 

Barbara Ćwieląg

Żaneta Ferdynand

Maria Knapik

Jadwiga Krobicka – Zyzik

Ewa Franecka – Rabsztyn

Krzysztof Ferdynand