logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

ODWIECZNY BÓG

(sł. muz. Lincoln Brewster)

ZWR.

A                                     D/A             A

SIŁ PRZYBĘDZIE, GDY ZAUFAMY MU,

D/A             A                 D/A           A           E

ZAUFAMY MU, KIEDY ZAUFAMY MU.        / X2

A/C#   D     A/C# D E F#m E

NASZ BÓG KRÓLUJE WIECZNIE,

A/C# D   A/C# D E   F#m          E/G#

ON JEST NADZIEJĄ NASZYCH SERC.

REF.

A                                             A/C# D

ODWIECZNYM BOGIEM JESTEŚ TY,

                           E       F#m

ODWIECZNY JESTEŚ TY,

                                 D

NIE MĘCZYSZ SIĘ I NIE USTAJESZ.

A                                A/C# D

TY BEZSILNEMU DAJESZ MOC,

                                   E           F#m

W ZŁY CZAS POCIESZASZ GO,

                                               D               A

NA SKRZYDŁACH ORLICH GO UNOSISZ.