logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

OTWÓRZ ME OCZY O PANIE                                           D
OTWÓRZ ME OCZY I SERCE,                                            A
CHCĘ WIDZIEĆ CIEBIE,                                                         G
CHCĘ WIDZIEĆ CIEBIE                                                          D

WYWYŻSZONEGO WIDZIEĆ CHCĘ                                 AH
UJRZEĆ CIEBIE W BLASKU TWEJ CHWAŁY              GA
WYLEJ SWĄ SIŁĘ I MOC                                                      AH
GDY ŚPIEWAM ŚWIĘTY, ŚWIĘTY                                    G H A
CHCE WIDZIEĆ CIEBIE                                                           D