logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

O CUDOWNY JEST MÓJ ZBAWICIEL


  

Zwr. 1

          D                     G/D           A

O CUDOWNY JEST MÓJ ZBAWICIEL,

              A                                      D

KTÓRY ZA MNIE NA KRZYŻU ZMARŁ,

                      D                   G/D             A

ZA MNIE PRZELAŁ SWĄ KREW DAŁ ŻYCIE,

                       A                                 D

BYM  JA GRZESZNY ZBAWIENIE MIAŁ.

  

REF:

                   D                                A

ZA MNIE ZAWISŁ NA KRZYŻU ON,

                 A                                 D

ZA MNIE ZAWISŁ NA KRZYŻU ON,

                   D                 D7           G                D

ZA ME GRZECHY MĘCZEŃSKI PONIÓSŁ ZGON,

                 D                     A          D

ZA MNIE ZAWISŁ NA KRZYŻU ON.

  

Zwr. 2

ON ZOSTAWIŁ NIEBIAŃSKĄ CHWAŁĘ,

BY WYKONAĆ OJCOWSKI PLAN.

I NA ŚWIAT ZSZEDŁ JAK DZIECIĘ MAŁE,

PRZYJĄŁ NĘDZNY CZŁOWIECZY STAN.

  

Zwr. 3

TO ZA GRZECH NASZ ON BYŁ ZRANIONY,

NASZE WINY NA SIEBIE WZIĄŁ.

POTEM ODSZEDŁ W NIEBIAŃSKIE STRONY,

PRZYGOTOWAĆ TAM DLA NAS DOM.