logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

HOSANNA (NIECH SŁABY POWIE)


Zwr. 1

C   G/B | Am7  C/E | F       | Am   G/B |

C   G/B | Am7  C/E | F C/G F/G | C   F/G | C  (F/G ) ||

Ref

G       | Am7  C/E | F        | C        |

G       | Am7  G/B | C  F/G | C       ||

Zwr. 1

NIECH SŁABY POWIE: MAM MOC,

BIEDY WYZNA: WSZYSTKO MAM,

ŚLEPY MÓWI: WIDZĘ ZNÓW,

WE MNIE TO UCZYNIŁ BÓG.          

  

Ref.

HOSANNA, HOSANNA

BARANKOWI, CO SIEBIE DAŁ.

HOSANNA, HOSANNA

JEZUS ZMARŁ I ZMARTWYCHWSTAŁ

   

Zwr. 2.

WEJDĘ W RZEKĘ, GDZIE GRZECHY ME

ZMYWASZ ZBAWCO SWOJĄ KRWIĄ.

Z NIEBIOS MIŁOŚĆ WYLEWA SIĘ,

ŁASKĄ SWĄ OGARNIJ MNIE.

   

Zwr. 3.

Z WÓD GŁĘBOKICH PODNIOSĘ SIĘ

WPROST W RAMIONA PANIE TWE

I ZAŚPIEWAM NOWĄ PIEŚŃ

JEZUS KRÓL UWOLNIŁ MNIE.