logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Dzień Edukacji

Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości i za wszystko co masz, nabywaj rozumu! Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni Ci szacunek, obdarzy Cię czcią, gdy ją otoczysz miłością. Włoży na Twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy Cię wspaniałą koroną.

Przypowieści Salomona 4,7-9

Dzień Edukacji

Początek mądrości jest taki: Nabywaj mądrości i za wszystko co masz, nabywaj rozumu!
Ceń ją sobie wysoko, a ona zapewni Ci szacunek, obdarzy Cię czcią, gdy ją otoczysz miłością.
Włoży na Twoją głowę ozdobny wieniec, obdarzy Cię wspaniałą koroną.

Przypowieści Salomona 4,7-9

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy wszystkim pracownikom tarnogórskiej edukacji, a zwłaszcza pracownikom Szkoły Podstawowej nr 10 oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowskich Górach niegasnącego zapału i entuzjazmu, pięknych i twórczych pomysłów, które podszeptuje serce, cierpliwości i wytrwałości, aby służba dzieciom i młodzieży, tym starszym i tym młodszym przyniosła wiele szlachetnych owoców oraz satysfakcji i społecznego uznania.

Wszystkim zaangażowanym w Zborową Służbę katechetyczną dziękujemy za Wasze serce i poświęcenie. Życzymy Wam satysfakcji z pełnienia zaszczytnej misji nauczania Bożej miłości. Niechaj dobry i łaskawy Pan bogaty we wszelką mądrość obdarzy Was stosownie do powołania i pozwoli cieszyć się owocami Waszej służby.

W imieniu Zborowej Służby Katechetycznej

Józef Pająk
Żaneta & Krzysztof Ferdynand