logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Opowieść o trzech królach: studium o skruszonym sercu, Gene Edwards; tłum. z ang. Waldemar Lisieski, Bielsko Biała: Misja Literatury Chrześcijańskiej, 1992, s.83

Króciutka książeczka, niezwykle bogata w treść opowieść o trzech królach, Saulu, Dawidzie i Absalomie i różnych postawach serc tych, którzy zostali powołani do zajęcia miejsca autorytetu. To szkic mówiący o poddaniu się i o tym, czym jest autorytet w Królestwie Bożym. Obowiązkowa lektura skłaniająca do refleksji nad stanem i motywacją naszych serc. 

„Jest coś ciekawego, jeśli chodzi o postępowanie Boga. Słyszy wszystkie te prośby o moc wypowiadane w modlitwie przez młodych i gorliwych ludzi (...) i odpowiada na nie! Bardzo często udziela mocy i autorytetu. Czasami odpowiadając na takie prośby mówi „tak" wobec bardzo niegodnych osób. (...)

Dlaczego Bóg tak robi? Odpowiedź jest równie prosta, jak i szokująca. Czasami wkłada do niegodnego naczynia wielką moc, żeby ostatecznie pokazać wszystkim prawdziwy stan wewnętrznej nagości człowieka. (...)

Czego naprawdę potrzebuje ten świat? Czy ludzi pełnych darów i zewnętrznej mocy? Czy też ludzi skruszonych i wewnętrznie zmienionych?
Zapamiętajmy, że niektórzy ludzie, posiadający moc od samego Boga, zbierali armie, pokonywali wrogów, dokonywali wielkich dzieł Bożych, zwiastowali i prorokowali z niezwykłą mocą i elokwencją...

I równocześnie rzucali włóczniami, i nienawidzili innych ludzi, i atakowali, i knuli zbrodnie, i prorokowali nago, a nawet radzili się wróżek."
Jeden z rycerzy Dawida - „Dawid uczył mnie przegrywania, a nie odnoszenia sukcesów. Dawania, a nie brania. Pokazał mi, że to przywódca, a nie naśladowca, jest źródłem kłopotów. (...) Autorytet pochodzący od Boga nie boi się ataków, nie broni się i wcale nie lęka się przymusowej detronizacji. Na tym polega wielkość Wiel... prawdziwego Króla. (...) Ludzie, którzy nie mają autorytetu, ciągle o nim mówią. Poddaj się, poddaj się – tylko to od nich można usłyszeć. Dawid miał autorytet, ale nie przypominam sobie, aby coś takiego mu się zdarzyło! Byliśmy bandą sześciuset nicponiów i mieliśmy przywódcę, który wiele płakał. I to było wszystko, czym byliśmy!"

Książkę można też przeczytać na stronie: link