logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

 

Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

2017.05.14

List do Rzymian 12,18

"Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie."


2017.05.07

Jeremiasza 33,3

"Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!"


2017.04.16

List do Hebrajczyków 10,36

"Albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał."


2017.04.02

List do Rzymian 5,23

"Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej."


2017.03.26

List do Rzymian 5,12

"Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli."


2017.03.19

Ks. Rodzaju 2,7

"Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą."


2017.03.05

List do Efezjan 5,16

"Wykorzystując czas, gdyż dni są złe."


2017.02.26

List do Galacjan 6,10

"Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary."


2017.02.19

List do Rzymian 5,1

"Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa."


2017.02.12

2 List do Koryntian 5,15

"Bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł; a zatem wszyscy umarli."


2017.02.05

List do Filipian 4,4

"Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam, radujcie się."


2017.01.15

List do Kolosan 3,23-24

"Cokolwiek czynicie, duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie."


2016.12.18

Dzieje Apostolskie 17,24-25

"Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko."


2016.12.11

List do Hebrajczyków 12,24

"I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla."


2016.12.04

1 List do Tymoteusza 2,5

"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus."


2016.11.20/27

List do Filipian 2,5-8

"Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej."


 2016.11.13

Pierwszy List św. Piotra 1,1-2

"Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu."


 2016.11.06

List do Rzymian 10,9-10

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."


 2016.10.30

1 List do Tymoteusza 3,16

"Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały."


 2016.10.23

2 List św. Piotra 2,1

"Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na się rychłą zgubę."


 2016.10.09

List św. Jakuba 2,13

"Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia, miłosierdzie góruje nad sądem." 


2016.10.02

List do Rzymian 6,12

"Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom jego," 


2016.09.25

Psalm 91,1-4

"Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, Kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi cię z sidła ptasznika I od zgubnej zarazy. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem." 


2016.09.18

List do Efezjan 6,13

"Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się." 


2016.09.11

List do Efezjan 6,12

"Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich."


Kalendarz wydarzeń

Pt czerwiec 22, 17:30 - 19:30
Młodzieżowe
N czerwiec 24, 09:30 -
Nabożeństwo niedzielne
Pn czerwiec 25, 18:00 - 19:30
Modlitwa
Wt czerwiec 26
Misja 2018
Wt czerwiec 26
Misja 2018

Ostatnio dodane

  • Nowa strona KZTG.pl

    Serdecznie witamy na nowej stronie Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach. Starsza...