logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

Rok szkolny 2017/2018

 

12.11.2017

Ew. Jana 3,36
"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim."


05.11.2017

1 Jana 3,18
"Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą."


29.10.2017

Przypowieści Salomona 17,22
"Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało."


22.10.2017

Galicjan 2,20
"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie."


15.10.2017

1 Piotra 3,12:
"Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło."


2017.10.08

1 List do Tymoteusza 3,15

"Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy."


2017.10.01

Psalm 1

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, 

Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. 

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. 

Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. "


2017.09.24

1 List św. Jana 5,13

"To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny."


2017.09.17

Ew. Jana 3,8

"Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha."


2017.09.10

List do Rzymian 12,2

"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe!"