logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Wyjazd młodzieżowy do Zawoji
Termin: 31.12.2014 do 4.01.2015
Temat: „Poznając Boga”

// Pytania mają na celu przygotowanie młodzieży przed wyjazdem do głębszego zrozumienia tematu, a w szczególności do polepszenia relacji z Bogiem i wierzącymi. //

Wymień 5 wartości według których kierujesz się w swoim życiu. Zastanów się dlaczego są dla Ciebie ważne, czy byłbyś w stanie zrezygnować z nich?

1.    Relacje

1.     "Dlatego opuści człowiek ojca swojego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem." 1 Mojż. 2,24
Jak wpływa wcielenie powyższego wersetu na relacje w rodzinie?
2.    Jak wpływają owoce Ducha Świętego opisane m.in. w Gal. 5,22-23, na relacje miedzy ludźmi?
3.    "Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie." Jan 4,44
Jak rozumiesz stwierdzenie Pana Jezusa w kontekście relacji międzyludzkich.

2.    Służenie Bogu

1.   Czy widzisz jakiś sens w służbie Bogu? Czy ma to dla Ciebie jakąś wartość?
2.   W jaki sposób myślisz o innych ludziach, jak ich postrzegasz?
4.   Czy służenie Bogu jest dla Ciebie czymś przyjemnym czy raczej obowiązkiem?
5.   Jaką postawę reprezentuje każdy z sług w przypowieści o talentach (odszukaj ją w Biblii i przeczytaj), do którego z nich mógłbyś siebie przyrównać? Jak w tej przypowieści postrzegasz Boga?   

3.    Obietnica zwycięstwa

1.    Dlaczego warto znać Boże obietnice? Przestudiuj słowa o tym znaczeniu i kierunku.
2.    Wyszukaj w Biblii 10 obietnic odnośnie Twojego życia.
3.    Która z obietnic Biblijnych jest dla Ciebie najważniejsza? Dlaczego?
4.    Czy są w Twoim życiu jakieś obietnice, które Bóg dotrzymał? Wypisz jakie.
5.    Dlaczego Bóg obiecuje zamiast dać od razu?