logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Szkolenie dla pracowników wśród dzieci i młodzieży

Od piątku do niedzieli, 4 – 6 kwietnia 2014 roku, będziemy ponownie gościli w naszym Zborze pracowników Misji Pokoleń z Krakowa. Szkolenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych rodziców oraz pracowników wśród dzieci i młodzieży. 

Misja Pokoleń 2014Misja Pokoleń 2014Misja Pokoleń 2014Misja Pokoleń 2014Misja Pokoleń 2014