logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

V Konkurs Plastyczny

konkurs plastyczny

 V Konkurs Plastyczny
dla Dzieci i Młodzieży

Drogie Dzieci,
Droga Młodzieży

W naszym Zborze oprócz VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej adresowanego do dzieci starszych i młodzieży, jest również organizowany konkurs plastyczny. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkółki Niedzielnej – od przedszkolaków po uczniów szkół średnich. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zaangażowania się w to przedsięwzięcie i wykazania swoim artystycznym talentem. Prace na konkurs można wykonać w dowolnej technice – mogą to być zarówno malowanki, plakaty, wycinanki, wyklejanki, jak i grafika, rzeźba itd. Dzieła zgłoszone na konkurs będą oceniane osobno w każdej z kategorii wiekowych.

Tematyka prac wzorem poprzednich lat jest związana z Konkursem Biblijnym. Dzieci najmłodsze w grupie I – III (etap przedszkolny i wczesnoszkolny) mogą przedstawić wybrany epizod z życia Eliasza lub Elizeusza. Dzieci starsze i młodzież mogą wykazać się w przedstawieniu jakiegoś wydarzenia z okresu podzielonego królestwa (dotyczy grupy IV – VI, czyli etapu klas starszych SP, gimnazjalistów i uczniów szkół średnich). Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziano nagrody o wartości 30 PLN i pamiątkowe dyplomy. Dla zwycięzców Zbór ufunduje dodatkowe nagrody o wartości 30 PLN.

Termin zgłaszania prac konkursowych u Żanety lub Krzysztofa Ferdynandów upływa 30 listopada 2014 roku. Komisje poszczególnych grup zbiorą się w dniach 1-7 grudnia br. Ogłoszenie wyników Konkursu plastycznego nastąpi 14 grudnia br.

Grupa I, II, III: Życie Eliasza i Elizeusza
Grupa IV, V, VI: Historia podzielonego królestwa
(od śmierci króla Salomona do niewoli babilońskiej)
Termin: 30 listopada 2014 roku

Uwaga:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w odpowiednich kategoriach wiekowych. Nie ma kategorii rodzinnej. Kategoria wiekowa dla dorosłych jest w Konkursie Fotograficznym (więcej informacji na stronie Konkursu: http://kztg.pl/index.php/home/aktualnosci/237-iii-zborowy-konkurs-fotograficzny).
  2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia twórcy.
  3. Prace mogą być dowolnych wymiarów i formatów. Jednak w przypadku dostarczenia pracy w formacie innym niż standardowy (A4 – A2) lub formy przestrzennej, oczekujemy pokrycia połowy kosztów związanych z zakupem antyramy i passe-partout lub półki na wymiar.
  4. Prosimy, aby na awersach prac nie umieszczać napisów. Prace powinny być opisane na rewersie kartki (strona czysta, gdzie nie ma rysunku) zgodnie ze wzorem:

konkurs plastyczny 2014

Tarnowskie Góry, dnia 14 września 2014 roku.