logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

 

 

 VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Kochani Uczniowie Szkółki Niedzielnej
Drodzy Rodzice

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w kościelnym konkursie biblijnym. W tym roku obowiązującym materiałem będą Księgi Mojżeszowe: II M 1-20 i 23-34, IV M 9-14, 16, 17:1-26, 20:22-29 i 21:4-10 oraz V M 27-34 według tekstu przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. Każdy uczestnik konkursu, niezależnie od wyniku zostanie wyróżniony pamiątkowym dyplomem i nagrodą o wartości 20 PLN. Uczestnicy konkursu, którzy w I etapie zdobędą co najmniej 1/3 punktów z testu zostaną uhonorowani ufundowaną przez Zbór jednodniową wycieczką planowaną na 25 maja 2013 r.

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, objętej nauczaniem w zborowym Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które nabyły umiejętność pisania i czytania tekstu ze zrozumieniem, zatem od 3 klasy SP. W ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczestników konkursu organizowane będą od 26 września 2012 roku w każdą środę o godzinie 1800 dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursu. Udział dziecka w konkursie należy potwierdzić do 25 listopada br. u siostry Żanety Ferdynand osobiście, e-mailowo lub telefonicznie. Jest to o tyle ważne, że po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta i przesłana do organizatora konkursu w Warszawie bez możliwości korekty.

 

Test próbny odbędzie się 16 grudnia br. w zborowej kawiarence w godzinach 1045 – 1145. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń 19 grudnia br. I etap zborowy odbędzie się w sobotę, 5 stycznia 2013 roku o godzinie 1100. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 9.01.2013r. Lista osób, które zakwalifikowały się do centralnego etapu zostanie podana do wiadomości do 9.02.2013r. Osoby te wezmą udział w II etapie konkursu w Warszawie, w dniu 9.03.2012r., o godzinie 1100.

 

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do siostry Żanety Ferdynand.

 

Komisja Konkursu w składzie:

Czesław Ferdynand
Krzysztof Ferdynand
Żaneta Ferdynand
Dorota Nakonowska
Józef Pająk

 

Tarnowskie Góry, dnia 12 września 2012 roku.