logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Lista modlitewna – grudzień 2014   „Powierz Panu swoje sprawy, a wtedy ziszczą się twoje zamysły.” Przyp. 16:3
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 poniedziałek Lilianna     Dawid: Boży wzrost, służba, cel
2 wtorek Kuba   Pani x Paweł: praca mamy
3 środa Ewelina     O osoby, które odeszły do świata
4 czwartek Dawid Lilianna Dawid Asia: o koleżankę, która kończy odwyk i chce ułożyć sobie życie; o jej nawrócenie i o pracę dla niej
5 piątek Asia Pani x Asia Rodzina Nowaków
6 sobota Sara J. Izabela   Mateusz, Anitka i Krysia Zyzik
7 niedziela Michał Z. Kasia   Sara J.: wzrost duchowy, wydawanie owoców; ewangelizacja w otoczeniu
8 poniedziałek Izabela   Pani x Zbawienie rodziców Izabeli i Sary
9 wtorek Paweł     Rodzina Walosczyków
10 środa Ewelina Łukasz Ewelina współlokatorka Eweliny - nawrócenie
11 czwartek Dawid Kuba   Asia: rozwój duchowy, służba; o współpracowników
12 piątek Daria     Łukasz: o dobrą pracę wg Bożej woli
13 sobota Lilianna     Marta: zabranie przygnębienia, wdzięczność
14 niedziela Michał Z. Kasia   Starsi Zboru i diakoni
15 poniedziałek Marta   Michał Z. Iza: Boża wola w życiu (dobra praca, studia, przyszłość); wzrost duchowy i wytrwanie w doświadczeniach
16 wtorek Asia     Bartek, Ania i Ada Ulfikowie oraz Wojtek, Marysia, Oliwia i Ania Ulfikowie
17 środa Ewelina   Paweł Karolina: przygotowania do matury
18 czwartek Dawid   Dawid zdrowie Eli
19 piątek Daria   Asia Michał Z.: Boża wola i prowadzenie w życiu i Boży pokój
20 sobota Lilianna     Dawid: rozprawy c.d., Boże rozwiązanie
21 niedziela Michał Z. Kasia   Łukasz i Kasia: czas narzeczeństwa
22 poniedziałek Izabela   Michał Z. Kuba: wzrost duchowy, być jednoznacznym
23 wtorek Łukasz     małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze
24 środa Ewelina Marta   Asia: o Bożą wolę w życiu i o męża :)
25 czwartek Dawid     Sara: zbawienie męża, dzieci, dziadka i cioci (zakonnica)
26 piątek Asia Pani x   Ludzie, którym zwiastowaliśmy ewangelię - wzrost
27 sobota Sara J.     Jedność duchowa w Zborze, Boża ochrona i wzmocnienie
28 niedziela Michał Z. Kasia   Dary Ducha Świętego dla Zboru
29 poniedziałek Łukasz     Młodzież: jedność duchowa, dotknięcie przez Ducha Świętego i prowadzenie
30 wtorek Ewelina     Wyjazd sylwestrowy!
Lista modlitewna – listopad 2014         "(…)Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę." Izaj. 41:17
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 sobota Lilianna Artur   Zbawienie i uzdrowienie babci Artura
2 niedziela Kasia     Błogosławieństwo mamy Arletki, Eryki, w pracy
3 poniedziałek Elżbieta   Arletka Sara J.: o zdrowie, lepsze samopoczucie i normalne funkcjonowanie na co dzień
4 wtorek Arletka     Zbawienie cioci Sary i Izy, wieloletniej zakonnicy, która ciężko choruje
5 środa Ewelina Bruno Ewelina Zdrowie Eli :)
6 czwartek Dawid Karolina   Asia: rozwój duchowy, rozwój w służbie i o męża :)
7 piątek Łukasz     Kuba: wzrost duchowy, szukanie Bożej woli
8 sobota Sara J. Kuba   Zbawienie rodziców Sary i Izy; zdrowie Taty
9 niedziela Kasia Bruno   Dary Ducha Świętego dla Zboru
10 poniedziałek Elżbieta Marta Arletka Rodzina Nowaków
11 wtorek Arletka Lilianna   O młodzież, która odeszła do świata
12 środa Ewelina Bruno Kuba Wola Boża w pracy Artura   |   Joanna Łuszczyk: urodziny
13 czwartek Dawid Karolina   Zbawienie rodziców Anity, Oliwii i Artura
14 piątek Asia   Asia Marta: bycie świadectwem   |   Paweł Krysiak: urodziny
15 sobota Sara J.     Jedność duchowa w Zborze, Boża ochrona i wzmocnienie
16 niedziela Kasia Bruno Bruno Karolina: chęć i motywacja do nauki
17 poniedziałek Elżbieta Daria Arletka Służba muzyczna - uświęcenie i rozwój
18 wtorek Marta     Kuba: studia, wytrwałość w nauce
19 środa Ewelina Bruno Kuba Starsi Zboru i diakoni
20 czwartek Dawid Karolina   Uzdrowienie taty Arletki z nerwicy, z guza w głowie i o zbawienie
21 piątek Andrzej Lilianna Kasia Daria: studia
22 sobota Andrzej Kuba   Rodzina Ani, Bartka i Ady Ulfik
23 niedziela Kasia Bruno   Izabela: wzrost duchowy, wytrwałość w doświadczeniach; praca i studia
24 poniedziałek Elżbieta Arletka Artur Asia: o koleżankę, która jest na odwyku i o pracę - bycie świadectwem
25 wtorek Arletka     Sara J.: o miłość, łagodność i cierpliwość w wychowywaniu dzieci
26 środa Ewelina Bruno Ewelina Kasia i Łukasz: czas narzeczeństwa
27 czwartek Dawid Karolina   Wojtek, Marysia, Oliwia i Ania Ulfik - zdrowie dziewczynek
28 piątek Lilianna Daria   Zbawienie siostry Arletki i jej męża
29 sobota Sara J.     małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze
30 niedziela Kasia Bruno Bruno Młodzież:jedność duchowa, dotknięcie przez Ducha Świętego i prowadzenie
Lista modlitewna – Październik 2014                 „(…) bom Ja Pan, który cię leczę." 2 Moj. 15:26
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 środa Ewelina   Ewelina,
Ela
Dom Arletki: pokój, uzdrowienie taty z nerwicy, relacje rodziców, zbawienie taty i siostry
2 czwartek Dawid Karolina Ela młodzież, która odeszła od Boga - by odnaleźli Go
3 piątek Bruno Magda   Ewelina: bycie świadectwem na studiach
4 sobota Michał Z.   Jacek rodzina Ferdynandów, Majów, Nakonowskich
5 niedziela Mateusz Lilianna Sabina Poród Anity Zyzik
6 poniedziałek Daria Lilianna Arletka rodzina Walosczyk
7 wtorek Arletka Marta Kuba Izabela: wzrost duchowy; przyszłość związana z pracą, pogodzenie pracy ze studiami
8 środa Ewelina Łukasz   Michał Z. "moje życie"
9 czwartek Dawid Karolina   Sara J.: urodziny; zbawienie męża i dzieci
10 piątek Kuba     Magda: "praca i ogólnie moja przyszłość"
11 sobota Michał Z. Izabela   rodzina Nowaków
12 niedziela Izabela     małżeństwa, narzeczeństwa i rodziny w Zborze
13 poniedziałek Kasia   Arletka Marta: bycie świadectwem w szkole
14 wtorek Arletka Izabela Kuba Arletka: urodziny
15 środa Ewelina Lilianna Magda Kuba: studia - pokój i mądrość
16 czwartek Dawid Karolina   rodzina Zyzik (Maciek, Jola, Basia)
17 piątek   Magda   Lilianna: mądrość w rozporządzaniu czasem
18 sobota Paweł     Nauczyciele szkółki niedzielnej: Boże prowadzenie w służbie
19 niedziela Andrzej Izabela   Starsi Zboru: jedność duchowa, prowadzenie, Boża ochrona i wzmocnienie
20 poniedziałek Andrzej   Arletka Julia Kamer
21 wtorek Arletka Darek Kuba jedność starszych i diakonów
22 środa Ewelina     rodzina Sławańskich (starszych)
23 czwartek Dawid Karolina Magda Tomek (uczęszczał na kurs Alfa): zbawienie
24 piątek Izabela     Wyjazd noworoczny młodzieży: Boże prowadzenie
25 sobota Michał Z.     Jedność duchowa w Zborze, pokora i miłość członków, Boża ochrona, charakter Jezusa Chrystusa
26 niedziela Izabela     Grupa uwielbiająca: jedność duchowa, Boże prowadzenie
27 poniedziałek Kuba   Arletka ewangelizacja młodzieży w TG
28 wtorek Arletka   Kuba Młodzież: szczerość, uświęcenie, gorliwość i wzrost w Bogu
29 środa Ewelina     Ciężarne i młode mamy: zdrowie dla nich i ich dzieci oraz Boże błogosławieństwo
30 czwartek Dawid Karolina Magda zbawienie rodziców Izabeli i Sary
31 piątek Kasia Izabela   dary duchowe dla Kościoła
Lista modlitewna – czerwiec 2014                                                   „Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.” Mat. 10:31
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 niedziela Izabela     współlokatorka Eweliny: nawrócenie |   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
2 poniedziałek Elżbieta     Asia: o zdrowie (ból kręgosłupa)
3 wtorek Kasia     Zuzia Łuszczyk: nawrócenie   |   Asia Łuszczyk: wzrost
4 środa Ewelina   Michał Z.
Asia
Ania Lisowska: o coraz lepszą relację z Bogiem i wzrost Duchowy
5 czwartek Dawid Karolina   Iza: pogodzenie egzaminów z pracą, Boża wola i prowadzenie w tym oraz w spr dalszej edukacji
6 piątek Kasia Sara J.   Ewelina: egzaminy   | Dawid: egzaminy
7 sobota Michał Z.     Asia: wzrost duchowy i Boża wola w służbie; głoszenie ewangelii w pracy i bycie dobrym świadectwem
8 niedziela Julia Paulina   Sara Kurzeja: prośba o lepsze kontakty z Mamą     |   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
9 poniedziałek Elżbieta     Karolina: egzaminy z fortepianu
10 wtorek Asia Izabela   Rodzina Walosczyków
11 środa Ewelina   Ewelina;
Michał Z.
Dawid: rozprawa 
12 czwartek Dawid Karolina   Marta Krysiak, Ariel Goczoł, Klaudia Boda     | Rodzina Postków
13 piątek Ania L.     Michał Z.: o pracę, bycie dobrym świadectwem i zwiastowanie ewangelii
14 sobota Michał Z.     Marysia, Wojtek, Oliwia i Ania Ulfikowie oraz Bartek, Ania i Ada Ulfikowie
15 niedziela Lilianna Izabela   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)   |   małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze
16 poniedziałek Elżbieta Sara J.   O dobrych mężów dla panien i dobre żony dla kawalerów :)
17 wtorek Asia Izabela   Rodzina Nowaków | Nawrócenie i Bożą ochronę męża, dzieci i rodziców Sary Janczyk
18 środa Ewelina   Michał Z.;
Asia
Starsi Zboru, Diakoni, Liderzy młodzieżowi
19 czwartek Dawid Karolina   Lila: Boża wola i prowadzenie w sprawie dalszej edukacji i decyzji z tym związanych
20 piątek Lilianna   Sara J. Młodzież: jedność Duchowa, wzrost w Bogu, pokora i wypełnianie Jego woli, prowadzenie
21 sobota Michał Z.   Sara J. Grupa uwielbiająca: jedność duchowa, Boże prowadzenie
22 niedziela Paulina   Sara J. Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
23 poniedziałek Elżbieta   Sara J. Michał Z: wzrost Duchowy i Boże prowadzenie w życiu i w służbie
24 wtorek Asia     Weronika i Ania Rabsztyn oraz Klaudia Dziwis
25 środa Ewelina   Michał Z. Ela F.: zdrowie i studia | Sara J: o Ducha zwiastowania, odwagi, miłości i mądrości
26 czwartek Dawid Karolina   Starsi Zboru: jedność duchowa, prowadzenie, Boża ochrona i wzmocnienie
27 piątek Lilianna     O rodzinę Bartka Szymańskiego: nawrócenie żony, Izy i Sławki
28 sobota Michał Z. Paulina   Dary Duchowe dla Zboru oraz o członków, wszystkie służby, Boże prowadzenie, ochronę i wzrost
29 niedziela Sara J. Izabela   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)   |   Konferencja młodzieżowa w KZTG
30 poniedziałek Elżbieta Asia   Dorota Oczkowska(Sitarek), Szymon Bryzek, Monika Duda, Denis Stróżyński
Lista modlitewna – maj 2014                                     „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga”   Łuk. 18:27
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 czwartek Dawid Karolina   Sara: cierpliwość, okazywanie miłości w rodzinie i Boża wola
2 piątek Milena Sara   Izabela: siły i chęci do nauki i pracy; egzaminy; wzrost i Boże prowadzenie
3 sobota Michał Z.     Ewelina: wzrost; świadectwo na studiach
4 niedziela Kasia     Julia: relacja z rodzicami i babcią; zaliczenie wszystkiego w szkole
5 poniedziałek Ela   Kasia Dary Ducha świętego dla młodzieży i Zboru
6 wtorek Michał J.   Magda Zbór: jedność w Duchu Świętym i relacje wśród braci i sióstr
7 środa Ewelina Darek   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
8 czwartek Dawid Karolina   Paweł R.: otwarcie firmy
9 piątek Julia Sara   Rodzina Nowaków
10 sobota Michał Z.     Rodzina Walosczyków
11 niedziela Izabela     Boża moc dla Kościoła
12 poniedziałek Ela     Zbawienie rodziców Sary i Izabeli
13 wtorek Ela Sara Magda Michał Z.: o jego życie, Boże prowadzenie
14 środa Ewelina Darek   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
15 czwartek Dawid Karolina Dawid Relacje wśród młodzieży; jedność duchowa, wzrost, pokora i wypełnianie Jego woli, prowadzenie
16 piątek Izabela     Dorota Oczkowska (Sitarek); Szymon Bryzek; Monika Duda; Denis Stróżyński
17 sobota Michał Z.     Służby w Kościele: Boże prowadzenie i ochrona
18 niedziela Izabela     Starsi Zboru, diakoni, liderzy młodzieżowi: jedność duchowa, prowadzenie, Boża ochrona i wzmocnienie
19 poniedziałek Ela Kasia   Ania Jańczyk: uzdrowienie z choroby nieuleczalnej i wyzwolenie spod wpływu matki
20 wtorek Ela   Magda Kasia: zdanie prawa jazdy
21 środa Ewelina Darek   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
22 czwartek Dawid Karolina Kasia Ela: zdrowie, Boża wola na studiach
23 piątek   Sara   Diakoni młodzieżowi
24 sobota Michał Z. Izabela   Michał Z.: wzrost, dobre świadectwo
25 niedziela Izabela     Ciężarne i młode mamy: zdrowie dla nich i ich dzieci oraz Boże błogosławieństwo
26 poniedziałek Ela     Sara: bycie świadectwem w rodzinie i wśród sąsiadów
27 wtorek Ela   Magda Małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze   |   Starsi Zboru: jedność duchowa, prowadzenie, ochrona, wzrost
28 środa Ewelina Darek   Ewangelizacja + Misja 2014 (TG)
29 czwartek   Sara   Michał Z.: wzrost w służbie i dobre wykorzystywanie czasu
30 piątek Izabela     Basia, Olek, Mietek, Ania Postek; Marta Krysiak; Ariel Goczoł; Klaudia Boda
31 sobota Michał Z. Izabela   Konferencja młodzieżowa w KZTG
Grafik usług na młodzieżowym 2014
data osoba opis
20.06.2014 Mateusz Zyzik ewangelizacja
27.06.2014 Daniel Sławański  
4.07.2014 Jacek Maj  
11.07.2014 - ewangelizacja (młodz.)
18.07.2014 Darek Nakonowski  
25.07.2014 Łukasz Dyrda  
1.08.2014 Paweł Rozbicki  
8.08.2014 Mateusz Zyzik  
Lista modlitewna – kwiecień 2014                                         „Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę.” Hebr. 10:35
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 wtorek Izabela Sara   Mateusz L: upamiętanie | Dorota Oczkowska (Sitarek), Szymon Bryzek, Monika Duda, Denis Stróżyński
2 środa Julia Ewelina Kasia Ela: uzdrowienie i wzrost w Bogu
3 czwartek Dawid Karolina Dawid Ewelina: bycie świadectwem na studiach
4 piątek Izabela Sara   Zbawienie rodzeństwa Julii, Taty, Mamy, Babci
5 sobota Paulina Michał J.   Starsi Zboru, Diakoni, Liderzy młodzieżowi
6 niedziela Michał Z. Michał J.   Paulina: chęć do pracy, gorliwość w sprawach Bożych
7 poniedziałek Ela   Arletka Łukasz: wzrost duchowy, poznanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu
8 wtorek Magda Izabela   Babcia Walosczyk: zdrowie
9 środa Marta Ewelina Sara Magda: Boża ochrona, zdrowie i staż (rozpoczęcie)
10 czwartek Dawid Karolina Sara Sara: zdrowie, uzdrowienie z alegrii
11 piątek Izabela   Sara Michał Z.: trwanie w relacji z Bogiem i wzrost
12 sobota Paulina Magada Sara Ciężarne :) - zdrowie dla nich i ich dzieci     |   małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze
13 niedziela Magda Sara   Nauczyciele Szkółki Niedzielnej: Boże prowadzenie w służbie
14 poniedziałek Ela Sara Arletka Dawid: rozprawa; wzrost i mądrość Boża w podejmowaniu decyzji
15 wtorek Julia Michał J. Kasia Rodzina Nowaków   |   Starsi Zboru: jedność duchowa, prowadzenie, Boża ochrona i wzmocnienie
16 środa Magda Ewelina   Marta: bycie świadectwem w szkole
17 czwartek Karolina Dawid   Sara: cierpliwość i miłość do dzieci
18 piątek Julia Paulina   Nawrócenie naszych nienawróconych członków rodzin i bliskich
19 sobota Marta Michał Z.   Ewangelizacja w naszym otoczeniu   |   Dary Duchowe dla Zboru
20 niedziela Michał J. Sara   o Nasz Zbór: czonków, wszystkie służby, Boże prowadzenie, ochronę, nauczanie i wzrost
21 poniedziałek Ela   Arletka Ewelina: wzrost w Bogu   |   Basia, Olek, Mietek, Ania Postek: nawrócenie
22 wtorek Magda Izabela   Rodzina Wołowców
23 środa Izabela Ewelina   Sara: wzrost w Bogu, mądrość
24 czwartek Dawid Karolina Dawid Arletka: Boża bliskość w pracy w Holandii z dala od Zboru
25 piątek Julia Magda Kasia Wyjazd majowy: Boże prowadzenie, jedność duchowa, uwielbienie dla Boga
26 sobota Michał Z. Paulina   Młodzież: jedność duchowa, wzrost w Bogu, pokora i wypełnianie Jego woli, prowadzenie; Dary duchowe
27 niedziela Izabela Sara   Marta Krysiak, Ariel Goczoł, Klaudia Boda
28 poniedziałek Ela Sara   Rodzina Dudów: przebudzenie, wsparcie dla cioci Eli
29 wtorek Izabela     Jedność duchowa w Zborze, pokora i miłość członków, Boża ochrona, charakter Jezusa Chrystusa i wzrost
30 piątek Izabela     Zbawienie siostry i taty Arletki
Lista modlitewna – marzec 2014                                               „Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą”  I Jana. 3:18
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 sobota Michał Z. Kamil Sara Zbawienie dziadka i babci Mileny K.   |   Julia Kamer: urodziny
2 niedziela Kamil Milena   Magda: Boża wola w jej życiu i Boże prowadzenie
3 poniedziałek Ela, Ola Michał Z. Arletka Łukasz: słuchanie głosu Ducha Świętego; uświęcenie dla Łukasza i Kasi
4 wtorek Magda Michał Z. Michał Z. Michał Z.: Boża wola w jego życiu   |   Błogosławieństwo młodzieży
5 środa Ewelina Kamil Sara Mateusz Lisowski: upamiętanie   |   Dorota Oczkowska(Sitarek), Szymon Bryzek, Denis Stróżyński
6 czwartek Dawid Karolina Magda Dary Ducha Świętego dla młodzieży i Zboru
7 piątek Artur Izabela Radek Dawid: Boży wzrost, praca   |   Karolina: urodziny
8 sobota Magda Paulina   Magda: przebudzenie w jej rodzinie
9 niedziela Michał Z. Paweł   Rodzina Wołowców   |   Daniel, Sabina Sławańska: urodziny
10 poniedziałek Ela, Ola Michał Z. Sara Jedność duchowa w Zborze, Boża ochrona i wzmocnienie   |   Małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze
11 wtorek Kamil Sara, Izabela   Błogosławieństwo i bliskość Boga Starszych Zboru i ich rodzin, a także Diakonów i Liderów 
12 środa Magda Ewelina   Rodzina Nowaków: przemiana serca
13 czwartek Dawid  Karolina   Ewelina: bycie świadectwem na studiach
14 piątek Lilianna Kamil Magda Ewangelizacja w naszym otoczeniu   
15 sobota Artur Paulina Kasia Nabożeństwo młodzieżowe   |   Zbawienie rodziców Artura, Anity i Oliwii
16 niedziela Kamil Sara   Daria i Daniel
17 poniedziałek Ela, Ola Michał Z. Sara Zbawienie taty Arletki i uzdrowienie z nerwicy
18 wtorek Izabela Michał Z. Michał Z. Młodzież:jedność duchowa, dotknięcie przez Ducha Świętego i prowadzenie
19 środa Ewelina Izabela Magda "Zbawienie rodziców tam kaj dzieci są wierzące a rodzice nie"
20 czwartek Dawid Karolina   Ewa i Janek ♥
21 piątek Magda Lilianna Kamil Elżbieta: urodziny, zdrowie, studia, Boża ochrona   |   Monika Duda
22 sobota Paulina Lilianna   Ewelina i Paweł ♥
23 niedziela Artur Sara   Magda: zbawienie jej koleżanki Magdy Lisek
24 poniedziałek Ela, Ola Michał Z, Radek Arletka Lidia: wzrost i wytrwałość w wierze   |   Daria Pękala: urodziny
25 wtorek Artur Izabela Sara Sara: zbawienie męża i dzieci
26 środa Magda Ewelina Magda Ola: życie, przyszłość, zdrowie
27 czwartek Dawid  Karolina   Sara: wzrost i wzmocnienie w Panu
28 piątek Izabela Sara Kamil Michał J: zdrowie   |   Kamil: przygotowania do ślubu
29 sobota Michał Z. Paulina   Jedność duchowa w Zborze, Boża ochrona i wzmocnienie   |   Nawrócenie i praca dla Mamy Julii
30 niedziela Daria Sara   Lilianna: przyszłość (m.in.. studia), zdrowie
31 poniedziałek Ela, Ola Michał Z. Sara Paulina: opanowanie i dobre świadectwo w pracy
Lista modlitewna – luty 2014                                                   „W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.” Rzym. 12:12
Data Dzień Osoba 1 Osoba 2 Post Modlimy się o…
1 sobota Łukasz Sara Sara Kasia J.: urodziny     |   Młodzież: jednośc, dotknięcie przez Ducha Świętego i prowadzenie
2 niedziela Łukasz Sara Magda dzieci Sary J.: Piotr - złośliwość i upór; Wojtek - kłamstwa i nieposłuszeńswo i ich zbawienie
3 poniedziałek Elżbieta Ola Sara Radek J.: egzamin w sobotę, ukończenie studiów; praca, zbawienie
4 wtorek Michał Z. Sara Michał Z. Michał Z.: Boża wola w życiu
5 środa Ewelina Sara, Iza Sara Dorota Peła(ciocia Sary i Izabeli): uzdrowienie z choroby jelit i wątroby
6 czwartek Marta Dawid   Dorota Sitarek, Szymon Bryzek, Monika Duda, Denis Strużyński
7 piątek Paulina Sara, Iza Sara Zbawienie w rodznie Sary i Izabeli   |   dary Ducha Świętego w Zborze, w młodzieży
8 sobota Paulina Lila Sara Ela: zwiastowanie ewangelii na studiach i zdrowie
9 niedziela Lidia Izabela   Mateusz Lisowski: pokuta, upamiętanie
10 poniedziałek Elżbieta Ola Arletka Dawid: Boży wzrost, rozprawa
11 wtorek Michał Z. Izabela Michał Z. Służba w kościele   |   Tarnowskie Góry i okolice - ewangelizacja
12 środa Ewelina Lila   Ewelina: Boże prowadzenie
13 czwartek Karolina Sara Magda Ola: przyszłość, matura, studia/praca - Boża wola
14 piątek Paulina Izabela   Lila: Boża wola - przyszłość, zwiastowanie w szkole i w pracy
15 sobota Paulina Lila Artur Zbawienie rodziców Oliwii, Anity i Artura
16 niedziela Sara, Iza Ola Sara Mama Sary i Izabeli: zbawienie; miłość i pokój w rodzinie
17 poniedziałek Elżbieta Ola   Rodzina Nowaków
18 wtorek Michał Z. Lila Michał Z. Ewelina: bycie świadectwem na studiach
19 środa Ewelina Izabela Sara Starsi Zboru, Diakoni, Liderzy młodzieżowi
20 czwartek Marta Dawid   Rodzina Wołowców
21 piątek Michał J. Paulina   Ola: zbawienie Zuzi i Asi   |   Izabela: Boże prowadzenie, wzrost, charakter Jezusa
22 sobota Paulina Lila   Paulina: gorliwość w sprawach Bożych
23 niedziela Artur Izabela   Praca dla nie mających pracy   |   małżeństwa i narzeczeństwa w Zborze
24 poniedziałek Elżbieta Ola Arletka zbawienie Elwiry, siostry Arletki
25 wtorek Michał Z. Michał J. Michał Z. Jedność w Zborze, Boża ochrona i wzmocnienie
26 środa Artur Ewelina   Błogosławieństwo dzidziusia Oliwii O., Anetki W., Agatki M.
27 czwartek Dawid Karolina Magda Arletka- zbawienie i uzdrowienie z nerwicy Taty; pokój w rodzinie
28 piątek Paulina Paweł Sara Przebudzenie w rodzinach Pauliny i Michała

Archiwalne - Lista osób do prac indywidualnych

Grupa Data Osoba 1 Osoba 2 Temat
1 19.10 Daniel Lila Co oznacza rzucić w kogoś kamień?
2 26.10 Milena Magda Kiedy zaczyna się przyjaźń, miłość a pożądanie? 
3 02.11 Julia Kamil Czy istnieje przyjaźń damsko męska?
5 09.11     SPOTKANIE DLA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW
4  16.11 Tymek Jacek W jaki sposób rozpoznać czy głos, który słyszę jest Boży głosem czy innym? Jakie glosy mogę słyszeć?
6 23.11 Łukasz   Czy zbawienie można utracić?
7 30.11 Wiktoria Karolina Czy chodzenie na imprezy światowe jest złe czy dobre?
8   07.12  Mateusz Z
 Anita  Czy naśladowanie imprez światowych jest dobre czy złe?
9 14.12      
10 21.12      Agape
11 28.12  Michał Dawid  
12 04.01      
13 11.01      
14  18.01      
15  25.01      

Pozostało jeszcze kilka tematów do wyboru:

1. Czy mogę mieć pewność zbawienia?

2. Czy chodzenie z kimś jest dobre czy złe?

3. W jaki sposób naprawiać zepsute relacje z rodzicami?

4. Czy słuchanie muzyki światowej jest dobre czy złe?

5. Czuję się odrzucony - co robić?

6. Jak radzić sobie z pożądliwością, grzechem?

7. Zgubiłem drogę, jak mogę ja znaleźć?

8. Szukanie woli Bożej - jak mam to robić?

Spotkania młodzieżowe:

Każdy piątek godz. 17:30

Adres: Tarnowskie Góry, Andersa 61