logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

"Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą."

2 List do Koryntian 5.20-21

Prześlij:

 

W dniach od 26 do 30 czerwca bieżącego roku organizujemy dni głoszenia Dobrej Nowiny.

Spotkania będą odbywały się:

  • w dniach 26, 27, 28 czerwca Plac Wolności przy ulicy Krakowskiej, godzina 17:00 do 20:00 
  • w dniach 29, 30 czerwca Park Miejski przy ulicy Wyszyńskiego, godzina 18:00 do 20:00

 

Program dla dzieci:

  • dniach 27, 28 czerwca Placa Zabaw przy głównym rondzie im. Ranoszka, centrum TG, od godziny 10:00 do 12:00
  • dniach 29, 30 czerwca Park Miejski, od godziny 15:00 do 18:00

Serdecznie zapraszamy.

misja plakat 2018