logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

"Tak więc w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo, tak jakby Bóg upominał was przez nas. W miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą."

2 List do Koryntian 5.20-21

Prześlij do:

 

W dniu 18 września bieżącego roku na Placu Wolności przy ulicy Krakowskiej, odbędzie się nabożeństwo ewangelizacyjne. Godzina rozpoczęcia 17:00. 

 

Informujemy również, że w tym terminie nie będzie odbywało się nabożeństwo w budynku naszego kościoła, w związku z tym nie będzie również transmitowane nabożeństwo przez radio internetowe.

Serdecznie zapraszamy na Plac Wolności na godzinę 17:00.

 

Do Góry