logo

KOŚCIÓŁ ZMARTWYCHWSTAŁEGO
w Tarnowskich Górach

Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu

1 List Piotra 2:2

Podczas środowych nabożeństw nauczających brat Czesław Ferdynand kontynuuje cykl wykładów poświęconych tematowi podstaw wiary chrześcijańskiej.

Dla osób chcących przesłuchać poprzednie wykłady zachęcamy do pobrania lub przesłuchania bezpośrednio ze strony pod adresem: "Podstawy Wiary"

"Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławio na, ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi„

2 Kor 6.3-10

Cykl kazań dotyczących okazywania się sługami Bożymi. Podczas rozważań omawiane są elementy opisujące służbę wymienione przez apostoła Pawła w drugim liście do Koryntian.

Kazania znajdują się w zakładce Materiały/Kazania tematyczne/Okazywanie się sługami Bożymi  "Okazywanie się sługami Bożymi" .

Najbliższy czwartek, 5 listopada 2020, godzina 18.00 do 19.30, Kościół Wolnych Chrześcijan w Piasku koło Pszczyny.
Zapraszamy na szczególny wieczór poświęcony modlitwie o dzieci.
Możesz dołączyć online klikając na link -> LINK

 

W związku z wprowadzonym zaostrzeniem dotyczącym zgromadzeń religijnych informujemy, że maksymalna ilość osób podczas nabożeństwa nie może przekroczyć 5 osób - wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Rada Zboru prosi o pozostanie w domach oraz o uczestniczenie w nabożeństwie zdalnie poprzez transmisje radiową lub kanał YouTube.

Do Zboru przychodzą wyłącznie osoby odpowiedzialne za służbę techniczną, muzyczną, kaznodziejską oraz Starsi Zboru.

Pozostała działalność Zboru zostaje wstrzymana do odwołania.

Jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu

1 List Piotra 2:2

Podczas środowych nabożeństw nauczających brat Czesław Ferdynand prowadzi cykl wykładów poświęconych tematowi podstaw wiary chrześcijańskiej.

Dla osób chcących przesłuchać poprzednie wykłady zachęcamy do pobrania lub przesłuchania bezpośrednio ze strony pod adresem: "Podstawy Wiary"

Kazania znajdują się w zakładce Materiały/Kazania tematyczne/Podstawy Wiary Chrześcijańskiej.

W związku z wprowadzonym zakazem zgromadzeń religijnych powyżej 50 osób Starsi Zboru proszą o pozostanie w domu w niedzielne przedpołudnie i udział w nabożeństwie on-line poprzez stronę kztg.pl. Do Zboru przychodzą tylko niezbędne do przeprowadzenia nabożeństwa służby - techniczna, muzyczna i nauczająca zgodnie z grafikiem. Pozostała działalność Zboru zostaje wstrzymana do odwołania.

Do Góry