logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.

List do Efezian 4.6-7

Prześlij:

W najbliższą środę 9-go stycznia o godzinie 18:00 odbędzie się nabożeństwo modlitewne.

Serdecznie zapraszamy.