W związku z wprowadzonym zakazem zgromadzeń religijnych powyżej 50 osób Starsi Zboru proszą o pozostanie w domu w niedzielne przedpołudnie i udział w nabożeństwie on-line poprzez stronę kztg.pl. Do Zboru przychodzą tylko niezbędne do przeprowadzenia nabożeństwa służby - techniczna, muzyczna i nauczająca zgodnie z grafikiem. Pozostała działalność Zboru zostaje wstrzymana do odwołania.