VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

ŻYCIE JEZUSA

VII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

 

Kochani Uczniowie Szkółki Niedzielnej
Drodzy Rodzice

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w kościelnym konkursie biblijnym: Osoba Jezusa Chrystusa jako Boga i człowieka. Wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy biblijnej lepiej poznacie i osobiście doświadczycie obecności Pana Jezusa w swoim życiu. W tym roku obowiązującym materiałem będą następujące fragmenty biblijnych ksiąg według tekstu przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie: Ps 22, 97 i 110, Iz 42:1-9, 53:1-12, 61:1-2, Mk 1-16, J 1-21 oraz

  • na poziomie szkoły podstawowej – Dz 1:1-11, 26:12-19, Flp 2,5-11,
  • na poziomie szkoły gimnazjalnej – 1 Kor 15:1-8, Hbr 1:1-14, 4:14-5:10, 9:24-28,
  • na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej – Kol 1:12-20, Ap 19,11-16, 22:1-21.

Każdy uczestnik konkursu, niezależnie od wyniku zostanie wyróżniony pamiątkowym dyplomem i nagrodą o wartości 25 PLN. Uczestnicy konkursu, którzy w I etapie zdobędą co najmniej 1/3 punktów z testu zostaną uhonorowani ufundowaną przez Zbór jednodniową wycieczką planowaną na 31 maja 2014 roku. Uczestnicy Konkursu z najwyższym wynikiem na każdym etapie edukacyjnym zostaną dodatkowo wyróżnieni nagrodą rzeczową o wartości 50 PLN.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, objętej nauczaniem w zborowym Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które nabyły umiejętność pisania i czytania tekstu ze zrozumieniem, zatem od 3 klasy SP. W ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczestników konkursu organizowane będą od 2 października 2013 roku w każdą środę o godzinie 1800 dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursu. Udział dziecka w konkursie należy potwierdzić do 13 października br. u brata Krzysztofa Ferdynanda osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

Test próbny odbędzie się 15 grudnia br. w zborowej kawiarence w godzinach 1045 – 1145. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń 18 grudnia br. I etap zborowy odbędzie się w sobotę, 11 stycznia 2014 roku o godzinie 1100. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 8 stycznia 2014r. Lista osób, które zakwalifikowały się do centralnego etapu zostanie podana do wiadomości do 4 lutego 2014r. Osoby te wezmą udział w II etapie konkursu w Warszawie, w dniu 8 marca 2014r., o godzinie 1100.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do brata Krzysztofa Ferdynanda.

Komisja Konkursu w składzie:
Czesław Ferdynand, Krzysztof Ferdynand, Żaneta Ferdynand
Dorota Nakonowska i Józef Pająk

 

Tarnowskie Góry, dnia 20 września 2013 roku.