VIII Konkurs Wiedzy Biblijnej

bannerkonkursbiblijny2015

VIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce

Kochani Uczniowie Szkoły Niedzielnej
Drodzy Rodzice

Zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w kościelnym konkursie biblijnym: Od króla Salomona do niewoli babilońskiej. Wierzymy, że dzięki zdobytej wiedzy biblijnej lepiej poznacie Stary Testament i dzieje Narodu Wybranego. W tym roku obowiązującym materiałem będą fragmenty ksiąg: 2 Samuela, 1 i 2 Królewska oraz 1 i 2 Kronik według tekstu przekładu Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu wydanego przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie. Szczegółowy zakres materiału w załączniku.

Każdy uczestnik konkursu, niezależnie od wyniku zostanie wyróżniony pamiątkowym dyplomem i nagrodą o wartości 30 PLN. Uczestnicy konkursu, którzy w I etapie zdobędą co najmniej 1/3 punktów z testu zostaną uhonorowani ufundowaną przez Zbór jednodniową wycieczką planowaną na 30 maja 2015 roku. Uczestnicy Konkursu z najwyższym wynikiem na każdym etapie edukacyjnym zostaną dodatkowo wyróżnieni nagrodą rzeczową o wartości 60 PLN.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, objętej nauczaniem w zborowym Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, które nabyły umiejętność pisania i czytania tekstu ze zrozumieniem, zatem od 3 klasy SP. W ramach zajęć pozalekcyjnych dla chętnych uczestników konkursu organizowane będą od 17 września 2014 roku w każdą środę o godzinie 1800 dodatkowe zajęcia przygotowujące do konkursu. Udział dziecka w konkursie należy potwierdzić do 12 października br. u brata Krzysztofa Ferdynanda osobiście, e-mailowo lub telefonicznie.

Test próbny odbędzie się 14 grudnia br. w zborowej kawiarence w godzinach 1045 – 1145. Wyniki zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń 17 grudnia br. I etap zborowy odbędzie się w sobotę, 10 stycznia 2015 roku o godzinie 1100. Wyniki zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 14.01.2014r. Lista osób, które zakwalifikowały się do centralnego etapu zostanie podana do wiadomości do 4.02.2015r. Osoby te wezmą udział w II etapie konkursu w Warszawie, w dniu 14.03.2015r., o godzinie 1100.

Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Żanety i Krzysztofa Ferdynand lub na stronie Konkursu pod adresem: http://katechetyka.pl/konkursy/viii-edycja-konkursu-2014-2015/493-viii-edycja-konkursu-2014-2015. Dodatkowo zapraszamy wszystkich uczestników Konkursu do wzięcia udziału w I Drużynowej Olimpiadzie Biblijnej, która pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie do Konkursu Biblijnego. Szczegółowe informacje znajdują sie w osobnym artykule pod adresem: http://kztg.pl/index.php/sluzba/katechetyczna/248-i-olimpiada-biblijna.

Komisja Konkursu w składzie:
Czesław Ferdynand, Krzysztof Ferdynand, Żaneta Ferdynand
Dorota Nakonowska i Józef Pająk

Tarnowskie Góry, dnia 14 września 2014 roku.