logo

ZBÓR KOŚCIOŁA ZIELONOŚWIĄTKOWEGO
w Tarnowskich Górach

×

Błąd

Przykro nam, ale nie odnaleziono wskazanego rozdziału. Być może ta wersja Biblii zawiera jedynie księgi Nowego lub Starego Testamentu.
Subskrybuj

Księga Kaznodziei Salomona rozdział 11

Tłumaczenie Biblii
Księga
Rozdział