logo

KOŚCIÓŁ ZMARTWYCHWSTAŁEGO
w Tarnowskich Górach

A


Alfa i Omega

Ap 1:8


Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, Który jest, Który był i Który przychodzi, Wszechmogący.


Amen

Ap 3:14


Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:


Apostoł

Hbr 3:1


Dlatego, bracia święci, uczestnicy powołania niebieskiego, zwróćcie uwagę na Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania, Jezusa,


Arcykapłan

Hbr 4:14


Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.

I. ZACZĄĆ OD NOWA

Wszędzie dokądkolwiek idę, spotykam ludzi przytłoczonych ciężarem życia i ogromem obowiązków. Nawet ci, którym się "powiodło", przyznają, że często są rozgoryczeni, przygnębieni, zrozpaczeni i sfrustrowani.

Być może, jak wielu ludzi w naszych czasach, masz poczucie beznadziejności, wydaje ci się, że tak naprawdę nie ma rozwiązania dla twoich problemów. Jestem przekonany, że Chrystus jest rozwiązaniem nie tylko wielkich problemów świata, ale też twoich własnych. Bez względu na to, co się dzieje wokół, dobrą nowiną dla ciebie jest, że Jezus Chrystus potrafi zmienić twoje życie. Może dokonać w nim przemiany. Może ci przynieść pokój i radość. Może ci zaoferować nowy początek.

 

Efez. 2:8-9 "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.

Rzym. 5:1 Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa."

Gal. 5:6 "Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości."

Dz.Ap. 16:31 "A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom."

Jan. 6:28-29 "Rzekli więc do niego: Cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: To jest dzieło Boże: wierzyć w tego, którego On posłał."

1 Jan. 5:4 "Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza."

Jan. 20:31 "Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego."

Filip. 3:9 "I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary."

"Wiara"


 
Jezus kiedyś powiedział:
"Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?" [Łuk. 18:8b]
To radość jest iść przez życie z głową podniesiona do góry, ufając Bogu, że będzie nas prowadził i prostował nasze ścieżki, ale nie zawsze tak jest.   
Ktoś kiedyś powiedział "tylko martwe ryby płyną z prądem". Rodzi się tutaj pytanie w jakim miejscu znajduje się każdy z nas? Czy jesteśmy jak martwe ryby które nie mogą już nic zrobić? Czy raczej ludźmi, którzy walczą i mimo wielu trudności zachowują wiarę?
Bóg nie spóźnia się ze swoimi odpowiedziami, zna właściwy czas, to tylko nasza niewiara jest przeszkodą w Jego działaniu.
Wiele trudności spotyka nas w życiu, czasem ciężko znaleźć nam odpowiednią drogę i rozwiązanie, lecz myślę, że najlepszą metodą na pokonanie tego wszystkiego jest po prostu zaufać Bogu, wierzyć, nie poddawać się i iść do przodu.
 
"Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki." [2 Kron. 15:7]

BOŻA MIŁOŚĆ


 

Rzym. 5:8 "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł."

Jan. 13:1 "Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca."

Jan. 15:13 "Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich."

Obj. 1:5 "I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją."

Jan. 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

Jer. 31:3 "Z daleka ukazał mu się Pan: Miłością wieczną umiłowałem cię, dlatego tak długo okazywałem ci łaskę."

1 Jan. 4:8-9 "Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli."

Modlitwa - mur ognia


  Z odpowiedziami na modlitwy jest podobnie jak z budowaniem domu. Nic nie przychodzi samo, jak dom sam się nie wybuduje tak i bez modlitwy nie ma odpowiedzi.

  Wiele wysiłku trzeba włożyć, żeby wybudować dom. Nie wystarczy wybudować tylko fundament i nie budować reszty, nie zabezpieczać go przed deszczem, mrozem czy wiatrem, bo zapewne spowoduje to szybkie uszkodzenie i niszczenie domu.
Tak wiec modlitwa nie może być pięciominutowym raportem składanym Bogu każdego dnia.
  On chce dać nam plany i wizje do działania, siłę do pracy i moc naprzeciw trudnością, Bóg nie jest tylko do tego by wysłuchiwać nasze "raporty". To On wydaje rozkazy, a nie tylko przyjmuje sprawozdawania i prośby. Musimy o tym pamiętać.
  Módl się, przełamywuj słabość przez wiarę, stój na posterunku, Bóg szuka strażników, którzy zbudują płonący mur modlitwy!

Tych, których prowadzi Duch Święty

"Wieloma różnymi drogami prowadzi Duch Święty tych, którzy zasłużyli być dziećmi Boga... sercami ich kieruje delikatnie łaska i duchowy pokój.

Czasem są jakby pogrążeni w smutku i żałobie za względu na cały rodzaj ludzki, zanoszą błagania za wszystkich ludzi, przepełnieni najczystszą miłością ku ludziom smucą się aż do łez.

Czasem znowu Duch Święty rozpala ich tak wielką miłością i uniesieniem, iż gdyby to było możliwe, zamknęliby w swym sercu wszystkich ludzi: złych i dobrych...

Do Góry