Kim jesteśmy

Jesteśmy częścią Kościoła Jezusa Chrystusa czyli Zmartwychwstałego, społecznością chrześcijańską o charakterze charyzmatycznym.

Głosimy pełną Ewangelię i wyznajemy, że Pismo Święte jest podstawową normą naszej wiary i przewodnikiem do życia zgodnego z wolą Bożą.

Wierzymy, że jako Kościół Zmartwychwstałego jesteśmy częścią Kościoła, którego głową i najwyższą władzą jest Jezus Chrystus.

Zgodnie z Pismem Świętym, członkiem społeczności Kościoła Zmartwychwstałego, może zostać każdy, kto szczerze nawróci się do Boga, pokutuje ze swoich grzechów wyznając je w modlitwie Panu Jezusowi oraz przyjmując wiarą odpuszczenie grzechów przez krew Jezusa Chrystusa.

Człowiek nawrócony odwraca się od grzechu, pozbywa się wszystkich nałogów i prowadzi życie uświęcone.

Zostaje on włączony do Kościoła Jezusa Chrystusa przez akt przyjęcia chrztu wiary (przez zanurzenie w wodzie, na wzór pierwszych chrześcijan), wyznając Jezusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela deklarując służyć Mu do końca życia.

W co wierzymy

Wyznajemy zasady wiary ustanowione w Piśmie Świętym, jest to wiara w: 

  • Nieomylność całego Pisma Świętego, jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego,
  • Trój-jedynego Boga - jako Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
  • Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, narodzonego z Marii panny,
  • Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele,
  • Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i Jego powtórne przyjście,
  • Życie wieczne i wieczne potępienie,
  • Możliwość pojednania się z Bogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa,
  • Przeżycie chrztu w Duchu Świętym i doświadczenie charyzmatów Ducha Świętego,
  • Uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.

Kalendarz wydarzeń

Niedziela 9:30 - nabożeństwo niedzielne

Poniedziałek 18:00 - spotkanie modlitewne

Środa 18:00 - nabożeństwo nauczające

Piątek 17:30 - spotkanie młodzieżowe

Sobota 9:00 - klubik Dobrej Nowiny *

Informacje

Kościół Zmartwychwstałego,

Tarnowskie Góry, ul. Andersa 61

E-mail: info@kztg.pl