W co wierzymy

Wyznajemy zasady wiary ustanowione w Piśmie Świętym, jest to wiara w: 

  • Nieomylność całego Pisma Świętego, jako Słowa Bożego natchnionego przez Ducha Świętego,
  • Trój-jedynego Boga - jako Ojca, Syna - Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego,
  • Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, narodzonego z Marii panny,
  • Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu za grzechy świata i Jego zmartwychwstanie w ciele,
  • Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa i Jego powtórne przyjście,
  • Życie wieczne i wieczne potępienie,
  • Możliwość pojednania się z Bogiem przez wyznanie grzechów i przyjęcie oczyszczenia przez krew Jezusa Chrystusa,
  • Przeżycie chrztu w Duchu Świętym i doświadczenie charyzmatów Ducha Świętego,
  • Uzdrowienie chorych przez wiarę w zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.

Related Articles

Kim jesteśmy

Kalendarz wydarzeń

Niedziela 9:30 - nabożeństwo niedzielne

Poniedziałek 18:00 - spotkanie modlitewne

Środa 18:00 - nabożeństwo nauczające

Piątek 17:30 - spotkanie młodzieżowe

Sobota 9:00 - klubik Dobrej Nowiny *

Informacje

Kościół Zmartwychwstałego,

Tarnowskie Góry, ul. Andersa 61

E-mail: info@kztg.pl