Wersety do nauczenia dla szkólki niedzielnej grupa VI

Rok szkolny 2017/2018

12/11/2017 - Ew. Jana 3,36

"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim."

05/11/2017 - 1 Jana 3,18

"Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą."

29/10/2017 - Przypowieści Salomona 17,22

"Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem; lecz przygnębiony duch wysusza ciało."

22/10/2017 - Galicjan 2,20

"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie."

15/10/2017 - 1 Piotra 3,12:

"Albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich, lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło."

2017/10/08 - 1 List do Tymoteusza 3,15

"Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy."

2017/10/01 - Psalm 1

"Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, 

Lecz ma upodobanie w zakonie Pana I zakon jego rozważa dniem i nocą. 

Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi. 

Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie Ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.

Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd. "

 2017/09/24 - 1 List św. Jana 5,13

"To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny."

2017/09/17 - Ew. Jana 3,8

"Wiatr wieje, dokąd chce, i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie; tak jest z każdym, kto się narodził z Ducha."

2017/09/10 - List do Rzymian 12,2

"A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe!"